کد خبر: 80422 A

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان:

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان طی سال گذشته 95 میلیارد تومان خسارت به بخش کشاورزی استان لرستاان وارد شده است واز اضافه شدن 18 هزار تن به تولیدات بخش کشاورزی این استان خبر داد

  رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان طی سال گذشته 95 میلیارد تومان خسارت به بخش کشاورزی استان لرستاان وارد شده است واز اضافه شدن 18 هزار تن به تولیدات بخش کشاورزی این استان خبر داد

به گزارش خبرنگار ایلنا از خرم آباد، اسحاق طاهری مقدم در جمع خبرنگاران با اشاره به کاهش استفاده از کودهای شیمیایی در محصولات کشاورزی لرستان، اظهار داشت: با اقدامات صورت گرفته میزان استفاده از کودهای شیمیایی در کشاورزی لرستان 60 هزار تن در سال کاهش یافته است.

وی بیان داشت: با اقدامات صورت گرفته میزان استفاده از کودهای شیمیایی در کشاورزی لرستان از 130 هزار تن به 70 هزار تن کاهش یافته است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان همچنین از کاهش استفاده از سموم در کشاورزی این استان خبر داد و گفت: با پیگیری و آموزشهای ارائه شده میزان استفاده از سم در کشاورزی لرستان از 670 تن در سال به 300 تن کاهش یافته است.

وی همچنین از افزایش ضریب مکانیزاسیون در مزارع کشاورزی لرستان خبر داد و گفت: با اقدامات صورت گرفته این ضریب از هفت دهم به 9 دهم افزایش یافته است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان بیان داشت: در حال حاضر ضریب مکانیزاسیون در کشور یک است.

طاهری مقدم همچنین از افزایش سرمایه صندوق حمایت از بخش کشاورزی استان خبر داد و افزود: میزان سرمایه این صندوق از 2.5 میلیارد تومان به 14 میلیارد تومان افزایش یافته است.

وی با اشاره به طرحهای کارگروه توسعه بخش کشاورزی نیز بیان داشت: طی سال 90 بیش از دو هزار و 280 طرح در کارگروه توسعه بخش به تصویب رسیده که از این تعداد هزار و 375 طرح به بهره برداری رسید.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان میزان اعتبار پرداخت شده به این تعداد طرح را 126 میلیارد و 700 میلیون تومان عنوان کرد.

طاهری مقدم ادامه داد: همچنین 815 طرح مصوب این کارگروه نیز دارای 70 درصد پیشرفت فیزیکی هستند.

وی همچنین با اشاره به طرحهای کارگروه توسعه بخش کشاورزی لرستان در سال 91 بیان داشت: در مدت زمان یاد شده نیز 891 طرح مصوب شد که اعتباری بالغ بر 267 میلیارد تومان برای اجرای آنها پرداخت شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان ادامه داد: با اجرای این طرحهای کشاورزی 18 هزار و 300 تن به تولیدات بخش کشاورزی لرستان اضافه شد.
اسحاق طاهری مقدم ظهار داشت: طی سال گذشته 95 میلیارد تومان خسارت به بخش کشاورزی استان لرستاان وارد شده است.

وی دلیل این میزان خسارت به بخش کشاورزی لرستان را ریزگردها و خشکسالی عنوان کرد و افزود: بیشترین میزان خسارت به کشاورزی شهرستانهای کوهدشت، پلدختر و جنوب شهر خرم آباد بوده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان همچنین میزان خسارات وارد شده به کشاورزی لرستان طی سال 90 را بیش از 340 میلیارد تومان عنوان کرد.

طاهری مقدم همچنین از وارد شدن خسارت به اراضی جنگلی استان اشاره کرد و گفت: بر اثر بروز بیماری زوال بلوط نیز 251 هزار هکتار از اراضی جنگلی لرستان دچار خسارت شد.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر