کد خبر: 88353 A

مدیر کل تامین اجتماعی استان لرستان خبرداد:

درسال ۹۱ بالغ بر ۲ هزارو۸۱ میلیارد ریال درحوزه تعهدات بلند مدت و۳۸ میلیارد ریال نیز درحوزه تعهدات کوتاه مدت هزینه شده است و ۱۱۳ میلیارد ریال نیز به عنوان مقرری بیمه بیکاری به مقرری بگیران استان پرداخت شدده است.

ایلنا: مدیرکل تامین اجتماعی استان لرستان با بیان اینکه در حال حاضر دو هزار و ۴۰۰ نفر از مردم لرستان بیمه بیکاری از تامین اجتماعی دریافت می‌کنند، گفت: ماهانه یک میلیارد و ۴۰ میلیون تومان بیمه بیکاری به این افراد پرداخت می‌شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا از خرم آباد، مدیر کل تامین اجتماعی استان لرستان با بیان اینکه در حال حاضر ۳۱ هزارو ۵۰۰ بازنشسته در استان وجود دارد، گفت: ۱۹ میلیارد تومان مابه التفاوت افزایش ۲۵ درصدی حقوق بازنشستگان لرستان پرداخت شد.

شهناز حمزه لویی با اشاره به اینکه بیش ازیک سوم جمعیت استان لرستان تحت پوشش تامین اجتماعی هستند، اظهار کرد: ۶۵۰ هزار بیمه شده تامین اجتماعی در سطح استان لرستان وجود دارد.

وی درادامه بابیان اینکه ۳۱ هزار و۵۰۰نفر بازنشسته در لرستان وجو دارد، افزود: ۱۹ میلیارد تومان مابه التفاوت افزایش ۲۵ درصدی حقوق بازنشستگان لرستان از طرف سازمان تامین اجتماعی به مستمری بیگران استان پرداخت شد.

وی در ادامه گفت: درسال ۹۱ بالغ بر ۲ هزارو۸۱ میلیارد ریال درحوزه تعهدات بلند مدت و۳۸ میلیارد ریال نیز درحوزه تعهدات کوتاه مدت هزینه شده است و ۱۱۳ میلیارد ریال نیز به عنوان مقرری بیمه بیکاری به مقرری بگیران استان پرداخت شدده است.

وی در ادامه عنوان کرد: در حال حاضر چهار هزار و ۵۰۰ نفر در لرستان بیمه سخت و زیان آور را از تامین اجتماعی لرستان دریافت می‌کنند.

مدیرکل تامین اجتماعی استان لرستان با بیان اینکه در حال حاضر دو هزار و ۴۰۰ نفر از مردم لرستان بیمه بیکاری از تامین اجتماعی دریافت می‌کنند، گفت: ماهانه یک میلیارد و ۴۰ میلیون تومان بیمه بیکاری به این افراد پرداخت می‌شود.

تامین اجتماعی استان لرستان
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر