کد خبر: 88621 A

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان:

جلسه ستاد حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی لرستان که با حضوکارشناس ارشد سازمان حفظ نباتات کشور، وتنی چند از مدیران اجرایی استان، مدیران ستادی جهاد کشاورزی لرستان برگزار شد.

ایلنا: جلسه ستاد حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی لرستان که با حضوکار‌شناس ارشد سازمان حفظ نباتات کشور، وتنی چند از مدیران اجرایی استان، مدیران ستادی جهاد کشاورزی لرستان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از خرم آباد، طاهری مقدم رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان با اعلام اینکه در سال گذشته مدیریت حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان در مدیریت تلفیقی آفات درختان میوه در کشور مقام نخست را کسب کرده است.
وی افزود:. در راستای تولید محصولات سالم و پاک فعالیت‌های بسیار خوبی در استان انجام شده بطوری که میزان استفاده از سموم از ۶۲۷ تن به ۳۰۰ تن سموم کم خطر‌تر رسیده و ۱۰ هزار هکتار‌‌‌‌ رها سازی حشرات مفید در لرستان انجام وسموم سنواتی پر خطر در سالهای گذشته با همکاری محیط زیست معدوم شده است که لرستان توانسته در کشور جایگاه مناسبی اختیار کند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان افزود با توجه به قابلیت‌ها و زیر ساخت موجود استان قابلیت تولید محصولات سالم بیشتری دارد و در این خصوص همکاریهای خوبی با اداره استاندارد و معاونت بهداشت و درمان است.
وی در خصوص تولید محصولات توسط کشاورزان مهاجر در استان گفت: این کشاورزان می‌بایست هدف خود را در تولید محصول سالم بکار گیرند زیرا در زمان برداشت باید محصول آنان گواهی سلامت دریافت کنند در غیر اینصورت اجازه برداشت به آنان داده نخواهد شد.
وی یادآور شدن در حال حاضر مقدار ۱۰ هزار هکتار از مزارع استان فعالیت تولید محصول سالم آغاز شده که مراحل مختلف این مزارع تحت نظر است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان هدف از برگزاری جلسه را سیاست گذاری، همکاری در روند تولید، مستند سازی، انجام آزمایش و صدور گواهی سلامت برای محصولات کشاورزی، بازار و بازاریا بی‌محصولات دارای گواهی سلامت عنوان کرد.
در ادامه دکتر رضایی از کار‌شناسان حفظ نباتات کشور با اعلام اینکه هدف از مدیریت تلفیقی تولید محصول سالم یا گواهی شده و نظارت بر تولید محصولات سالم و پاک بر عهده سازمان حفظ نباتات کشور است گفت: در سال ۹۱ با ۴۵۰۰ نفر از کار‌شناسان قرارداد تولید محصولات تازه خور بسته شده زیرا هدف سازمان تولید محصول سالم و پاک است.
وی با اعلام اینکه سال قبل ۳۰ درصد از سموم پر خطر از لیست کشاورزان کشور حذف شده یاد آور شدن حتی به محصولاتی که از این نوع سموم هم استفاده کرده باشند اجازه ورود به کشور داده نخواهد شد.
رضایی هم چنین یاد آور شد ذائقه مردم ما به سمت محصولات سالم و پاک رفته و این به یک فرهنگ در کشور ما شده وی با اعلام اینکه ۲ تا ۳ هزار هکتار نفر کشاورز در کشور دارای کد ۱۶ رقمی تولید محصول سالم هستند و تا کنون ۲۵۰۰ هکتار در پوشش است.
وی ادامه داد: لرستان در تولید محصولات سالم سال گذشته توانسته رتبه هفت کشور را از آن خود کند و یکی از استانهای بر‌تر کشور در تولید محصولات سالم و پاک است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر