کد خبر: 88637 A

رییس دبیرخانه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر لرستان:

کاهش وپیشگیری از مواد مخدر تنها وظیفه شورای هماهنگی موادمخدر نیست بلکه دانشگاه علوم پزشکی، بهزیستی وسایر دستگاه‌ها دراین امر سهیم هستند وهمکاری دیگر دستگاه‌ها نیازاست.

ایلنا: کاهش وپیشگیری از مواد مخدر تنها وظیفه شورای هماهنگی موادمخدر نیست بلکه دانشگاه علوم پزشکی، بهزیستی وسایر دستگاه‌ها در این امر سهیم هستند وهمکاری دیگر دستگاه‌ها نیازاست.

به گزارش خبرنگار ایلنا از خرم آباد، حجت اله فراشی رییس دبیرخانه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان لرستان در نشست یک روزه مراکز درمانی ضمن تقدیر وتشکر از اعضای شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدراستان گفت: این همایش یک روزه با هدف هم اندیشی وبیان نقطه نظرات وکمک به ارتقاء کیفیت خدمات برگزارشد.
وی در ادامه اظهارداشت: کاهش وپیشگیری از مواد مخدر تنها وظیفه شورای هماهنگی موادمخدر نیست بلکه دانشگاه علوم پزشکی، بهزیستی وسایر دستگاه‌ها دراین امر سهیم هستند وهمکاری دیگر دستگاه‌ها نیاز است.
رئیس دبیرخانه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان لرستان از برگزاری سه کارگاه آموزشی برای مراکز درمانی سوء مصرف مواد مخدرتا پایان سالجاری خبردادواظهار داشت: این کارگاه‌ها درراستای پیشگیری از مصرف مواد مخدر برگزار خواهد شد.
حجت اله فراشی در ادامه عنوان کرد: قطعآ شورای هماهنگی از مرکز درمانی در سال ۹۲ حمایت می‌کند.
وی درادامه نظارت بردستگاه‌ها، هماهنگی بین دستگاههاوارزیابی کار را از وظایف شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر دراستان‌ها برشمردوافزود: پاسخگویی به سازمان بازرسی کل کشور، دستگاه قضایی، ستاد مبارزه با مواد مخدر ورییس شورای مبارزه با مواد مخدر از دیگر وظایف این شوراء هستند.
وی درادامه از رتبه بندی مراکز درمانی خبردادوعنوان کرد با رتبه بندی مراکز انگیزه بیشتری برای رقابت بین مراکز به وجود می‌آید

پیشگیری از اعتیاد‌
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر