کد خبر: 1630 A

تعداد زیادی از بیماران در پیوند های متفاوت در لیست انتظار می باشند به طوریکه در بیمارستان مسیح دانشوری تهران از 300 بیمار منتظر اهداء در سال گذشته فقط 12 نفر از پیوند اعضاء بهره مند شدند.

ساری – ایلنا: دبیر اجرایی این همایش آموزش پیوند اعضا تعداد شرکت کننده در این سمینار تخصصی را 50 نفر اعلام کرد: شرکت کننده ها به صورت گزینشی و با تائید وزارت بهداشت صورت گرفته است.

به گزارش ایلنا از ساری، دکتر شادی شفقتی ظهر شنبه در این همایش با بیان اینکه مدت این سمینار 4 روز است، افزود: در خلال برگزاری این سمینار تعداد 5 کارگروه به صورت تخصصی برگزار می شود.

وی خاطر نشان کرد: نحوه شناسایی بیماران مرگ مغزی و نحوه رفتار با خانواده های افراد مرگ مغزی از کارگروه های مهم این سمینار است.

دکتر شفقتی با اشاره به اینکه نحوه مراقبت از بیماران مرگ مغزی ونحوه بیان گفتاری به خانواده های بیماران مرگ مغزی از دیگر مسائل مهم این همایش است که در کارگروهای جداگانه مورد بحث و بررسی قرار می گیرد، اظهار داشت: از دیگر کارگروههای مهم این همایش نحوه چگونگی استقرار ارگانهای مختلف در اتاق عمل به همراه وسایل کمک آموزشی است که در این کارگروه ها مورد بررسی قرار می‌گیرد.

دبیر اجرایی این همایش از حضور اعضای پیوند اعضای کشور اسپانیا در این سمپوزیم خبر داد و گفت: کشور اسپانیا با بالاترین آمار اهدای عضو در جهان است که برای ارتقای کیفیت این همایش از آنان دعوت به عمل آمده است.

وی آمار اهدای عضو در کشور را پایین ارزیابی کرد و گفت: تعداد زیادی از بیماران در پیوند های متفاوت در لیست انتظار می باشند به طوریکه در بیمارستان مسیح دانشوری تهران از 300 بیمار منتظر اهداء در سال گذشته فقط 12 نفر از پیوند اعضاء بهره مند شدند.

دکتر شفقتی پیوند ریه را از سختترین پیوند ها در کشور عنوان کرد و گفت: پیوندهای کلیه و کبد از آمار های بهتری در کشور برخوردارند که ما امیدواریم با برگزاری این همایش روند اهدای عضو در کشور پیشرفت چشمگیری داشته باشد.

دبیر اجرایی این همایش آمار رضایت خانواده های مرگ مغزی کشور در سال 79 را 5 درصد اعلام کرد و گفت: امار رضایت اهدای عضو در حال حاظربا پیشرفت چشمگیری به 30 درصد رسیده است و آمار رضایت خانواده هایی که عزیزانشان مرگ مغزی شده اند، در پایان سمپوزیم سال گذشته 79 درصد بوده است.

سمپوزیم پیوند اعضا
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر