کد خبر: 16310 A

روابط عمومی دستگاه های هم خانواده با شکل گیری هسته استانی روابط عمومی می توانند با همسویی و پیوند ظرفیت ها به سوی اهداف عالیه وزارتخانه و نظام گام بردارند.

ایلنا - ساری: با حضور مرتضی هاشم پور هسته استانی روابط عمومی صنعت،معدن و تجارت مازندران با عضویت اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی،شرکت شهرکهای صنعتی، دفتر زمین شناسی و اکتشافات معدنی، شرکت دخانیات، اداره کل پشتیبانی امور دام، بانک صنعت و معدن، خانه صنعت، معدن و تجارت و شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 2 تشکیل و موجودیت یافت.

به گزارش ایلنا، در این جلسه مرتضی هاشم پور با اشاره به تاکید وزیر صنعت، معدن و تجارت بر نقش روابط عمومی ها به عنوان افسران مقابله با جنگ های تبلیغاتی و سایبری و همچنین مقابله با تحریم های همه جانبه استکبار جهانی، شکل گیری هسته های روابط عمومی استان ها را ضروری دانست و گفت: نظام های سلطه، آخرین حربه خود را از مجاری اقتصادی به سوی کشور ما به کار گرفته است که به مراتب مخربتر از اقدامات نظامی می باشد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مازندران با اشاره به اینکه درآمدهای کشور از محل منابع نفتی، نظام مالیاتی و درآمدهای گمرکی است اظهار داشت: استکبار جهانی تمام توانش را برای ضربه زدن و ناکارآمدن سه منبع درآمدی کشور به کار بسته است.

مرتضی هاشم پور با اشاره به جنگ اقتصادی دشمن گفت: تحریم های حمل و نقل دریایی شرکت کشتی رانی جمهوری اسلامی ایران،تحریم بیمه ای سیستم حمل و نقل دریایی،تحریم حمل و نقل هوایی،تحریم نقل و انتقال منابع پولی و مالی، تحریم بانک مرکزی،تحریم خرید نفت بیانگر یک تحریم هدفمند و قدم به قدم است.

هاشم پور با اشاره به اینکه درایت مقام معظم رهبری در تبیین استراتژی ملی سالجاری اظهار داشت: مقام معظم رهبری با هوشمندی دو استراتژی اقتصادی را برای سالجاری تحت عنوان: سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی و همچنین اقتصاد مقاومتی را به عنوان راهبرد ملی برای تمامی مراکز و کانونهای تصمیم سازی تبیین فرمودند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران با اشاره به نقش روابط عمومی ها به عنوان افسران جنگ اقتصادی گفت: روابط عمومی دستگاههای هم خانواده با شکل گیری هسته استانی روابط عمومی می توانند با همسوئی و پیوند ظرفیت ها به سوی اهداف عالیه وزارتخانه و نظام گام بردارند.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر