کد خبر: 37102 A

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی مازندران خبرداد:

این شرکت درسال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، با هزینه یکهزار و 200 میلیون ریال، طرح نوسازی و تجدید ساختار صنایع را به اتمام رسانده است.

ایلنا- ساری:مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی مازندران از پایان طرح نوسازی و تجدید ساختار صنایع در شهرکها و نواحی صنعتی مازندران، خبر داد.

به گزارش ایلنا از ساری، عباسعلی وفایی نژاد گفت: این شرکت درسال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، با هزینه یکهزار و 200 میلیون ریال، طرح نوسازی و تجدید ساختار صنایع را به اتمام رسانده است.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی مازندران هدف از اجرای پروژه نوسازی و تجدید ساختار صنایع در شهرکها و نواحی صنعتی استان را حمایت از تولیدکنندگان و پهینه سازی چرخه بهره وری دانست و افزود: این طرح حمایتی، در اجرای طرح های بهبودی و رفع عارضه یابی واحدهای تولیدی و صنعتی، انجام شده است.

وفایی نژاد اظهار داشت: واحدهای تولیدی در زمینه مواد غذایی، سلولوزی و در شهرکهای صنعتی میرود بابلسر، جویبار، آمل، ساری یک، منصورکنده بابل و بشل سوادکوه مورد ارزیابی قرار گرفتند و در اجرای این طرح مشارکت داشته اند.

وی افزود: این طرح با مشاركت 16 واحد تولیدی و صنعتی مستقر در شهركها و نواحی صنعتی انجام شده است.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر