کد خبر: 43334 A

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نور خبرداد:

در سال جاری حدود 21 هزار تن مرکبات با متوسط عملکرد 17 تن در هکتار از باغات این شهرستان برداشت شد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نور از پایان برداشت انواع مرکبات در سطح زیر کشت 1260 هکتار از اراضی باغی شهرستان نور خبر داد.

به گزارش ایلنا از نور، عارف سالاریان مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نور از پایان برداشت انواع مرکبات در سطح زیر کشت 1260 هکتار از اراضی باغی شهرستان نور خبر داد و افزود: در سال جاری حدود 21 هزار تن مرکبات با متوسط عملکرد 17 تن در هکتار از باغات این شهرستان برداشت شد که شامل انواع پرتقال در سطح 750 هکتار با تولید 13125 تن، انواع نارنگی در سطح 450 هکتار با تولید 7600 تن و سایر مرکبات در سطح 60 هکتار با تولید 800 تن بوده است.

سالاریان در بخش دیگر از سخنانش از معرفی تعداد 18 نفر متقاضی دریافت تسهیلات اراضی شیبدار در مناطق میان بند و کوهستانی در سطح 55 هکتار به مبلغ 573 میلیون تومان به بانک کشاورزی شعبه نور خبر داد و یادآور شد: تسهیلات بیشتر برای کاشت فندق در مناطق میان بند و سیب با پایه مارلینینگ برای منطقه بلده در نظر گرفته شده است.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر