کد خبر: 7196 A

پیام آیت الله جوادی آملی:

عقل و قلب در جهاد اكبر و اخلاق در جهاد اوسط است كه بین این دو درگیری است/ در جهاد اوسط اخلاق و عرفان دو قسم مهم است كه هر كدام به دو شاخه نظری و عملی تقسیم می شود.

ایلنا - آمل: آیت الله عبدلله جوادی آملی طی پیامی در همایش عالم سیر و سلوك آیت الله محمدتقی آملی عنوان كرد: این عالم ربانی در زندگی از طهار تروح برخوردار بود.

به گزارش ایلنا، وی با اشاره به اینكه دوران زندگی ایشان با واقعه های مهم جامعه ما سپری شد‏‏‏‎ْْْ یادآور شد: با این واقعه های مهم این عالم ربانی توانست به خوبی این حوادث را پشت سر بگذارد.

آیت الله جوادی آملی با بیان اینكه آیت الله محمدتقی آملی دوران نوجوانی را به دنبال علومی چون منطق‏- اصول و فقه رفتند‏ اظهار داشت: پس از تبعید پدر گرامی شان به مازندران به علوم فقه- اصول و فلسفه در جوار علمان و بزرگان اهل سلوك پرداختند.

مفسر تفسیر قرآن با اشاره به اینكه در جهاد اخلاقی بین نفس و عقل فاصله است‏ اذعان داشت: عقل و قلب در جهاد اكبر و اخلاق در جهاد اوسط است كه بین این دو درگیری است.

ایشان با اعلام اینكه عقل می خواهد ببیند قلب احساس كند‏ تصریح كرد: در جهاد اوسط اخلاق و عرفان دو قسم مهم است كه هر كدام به دو شاخه نظری و عملی تقسیم می شود.

آیت الله جوادی آملی با بیان اینكه آیت الله محمدتقی آملی اخلاق و عرفان را در كنار علما و اساتید بزرگواری خواندند‏ خاطرنشان كرد: اخلاق عهده دار و تامین ره توشه و ذات است كه انسان را به مقصد و مقصود می رساند.

این استاد عالی حوزه قم با اشاره به اینكه این فیلسوف ربانی به سیر و سلوك هایی در جهاد اصغر- جهاد اكبر و جهاد اوسط پرداخت افزود: پس از مهارت از تهران نیز بدنبال صاحبدلی بوده كه در این سفر با عالمی بزرگوار آستر شوشتری تصرف بر عرفان علمی برخورد كرد.

ایشان عنوان كرد: در جوار ایشان متوجه شد كه آنچه انسان ارتباط دارد با خود انسان است و زندگی عارفانه نیز نزدكی به خداوند متعال است.

همایش ملی سلوك اخلاق وفیلسوف علامه آیت الله محمدتقی آملی در دانشگاه شمال آمل به مدت یك روز صبح و عصر با ارائه 4مقاله برگزار شد.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر