کد خبر: 73061 A

رییس دانشگاه علوم پزشکی بابل:

بعد از اصلاحاتی که با ایجاد مراقبت های اولیه پزشک درمانی و احداث شبکه درمان شهرستانی بوجود آمد، بعد از دو دهه اجر ا، با راه اندازی طرح پزشک خانواده در داخل نظام سلامت دسترسی مردم به خدمات درمانی به خصوص دارو را راحتر کرده است.

ایلنا-مازندران: رییس همایش منطقه ای چالش های و راهکارها پزشک خانواده و بیمه روستایی استان های شمالی کشوربا بیان اینکه برنامه پزشک خانواده دسترسی مردم به خدمات پزشکی را تسهیل می بخشد؛ گفت: طرح پزشک خانواده یکی از طرحهای بزرگ نظام سلامت در داخل کشور است.

به گزارش ایلنا از بابل، ابراهیم میکانیکی روز پنجشنبه در همایش منطقه ای چالش های و راهکارها پزشک خانواده و بیمه روستایی استان های شمالی کشور در دانشگاه علوم پزشکی بابل بیان کرد: بعد از اصلاحاتی که با ایجاد مراقبت های اولیه پزشک درمانی و احداث شبکه درمان شهرستانی بوجود آمد، بعد از دو دهه اجر ا، با راه اندازی طرح پزشک خانواده در داخل نظام سلامت دسترسی مردم به خدمات درمانی به خصوص دارو را راحتر کرده است.

رییس دانشگاه علوم پزشکی بابل همچنین ادامه داد: این طرح یکی از طرحهای نظام سلامت در 70 کشور دنیا تجربه شده و سابقه 70 ساله در مجموعه سلامت دارد لذا جامعه ما نیز برای ساماندهی نظام مراقبت های اولیه به این نتیجه رسیده است که این طرح را در کشور اجرایی کند.

او بیان کرد: خوشبختانه با تصویب مجلس شورای اسلامی و بودجه ای که دولت برای اجرای این طرح در نظر گرفته بود،این طرح در سال 84 آغاز شد که کلیه مناطق روستایی و شهرهای کمتر از 20 هزار نفر جمعیت تحت پوشش کامل قرار گرفتند.

میکانیکی ادامه داد: در دانشگاه علوم پزشکی بابل بدلیل اینکه طرح بیمه روستایی هفت سال سابقه اجرا داشته طرح تحقیقاتی جهت بررسی نقاط قوت و ضعف به روش علمی تدوین وبه تصویب شورای پژوهشی دانشگاه رسید و در نهایت با حمایت معاونت بهداشتی سه استان گیلان، مازندران و گلستان مورد بررسی قرار گرفت.

او بیان کرد: 47 شهرستان این سه استان شمالی کشور تحت بررسی قرار گرفت که از یکصدو 39 مرکز بهداشتی درمانی مورد مطالعه و مصاحبه از 188 پزشک خانواده، 560 نفر اعضای تیم سلامت در داخل مراکز، 621 بهیار، شورای بهداشتی،شورای حل اختلاف،معلم و مدیر بومی مدرسه، 959 بیمار دارنده دفترچه بیمه روستایی بودند که از خدمات سطح یک استفاده کردند.

رییس دانشگاه علوم پزشکی بابل افزود: این مطالعه نشان داد با اجرای طرح پزشک خانواده روستایی دسترسی مردم به خدمات سطح یک بیشتر شد و در کنار آن نقاط ضعف نظیر عدم تجهیز کامل بعضی از مراکز درمانی مشخص شد و مسئولین وزارت بهداشت ومدیران سه استان در کنار هم جمع شده تا نتایج و نقاط ضعف و قوت این رح را مورد بررسی و ارزیابی قرار دهند.

همایش یک روزه منطقه ای چالش های و راهکارها پزشک خانواده و بیمه روستایی استان های شمالی کشوربا حضور مسئولان وزارت بهداشت از صبح امروز در دانشگاه علوم پزشکی بابل آغاز شد و عصر امروز به کار خود پایان خواهد داد.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر