کد خبر: 77988 A

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قائمشهر خبرداد:

با توجه به شرایط جوی و استحصال بیش از 5000 تن محصول توت فرنگی، بالغ بر 450 میلیون ریال در هکتار برای کشاورزان درآمدزایی حاصل گردیده است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قائمشهر از برداشت بالغ بر 5000 تن محصول توت فرنگی از اراضی کشاورزی شهرستان سیمرغ در سال جاری خبر داد.

به گزارش ایلنا از سیمرغ، علی درویش نیا مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قائمشهر طی گفتگویی با اعلام مطلب بالا افزود: در سطح بالغ بر 350 هکتار از اراضی کشاورزی این شهرستان که زیر کشت محصول توت فرنگی رفته، بیش از 5000 تن توت فرنگی برداشت گردید که به ارقام مختلف محلی، دلندی، گلابی، رقم خارجی کاماراسو و سلوا اختصاص داشته است.

وی تصریح نمود: با توجه به شرایط جوی و استحصال بیش از 5000 تن محصول توت فرنگی، بالغ بر 450 میلیون ریال در هکتار برای کشاورزان درآمدزایی حاصل گردیده است.

وی در پایان گفت: با توجه به درآمدزایی توت فرنگی و بازار مناسب فروش بویژه در شهرستان های همجوار و کیفیت توت فرنگی تولید شده در اراضی این شهرستان، کشت این محصول در اشتغالزایی و اشتغال مولد، کمک به اقتصاد خانوار بهره بردار و توسعه و تولید پایدار بسیار حائز اهمیت می باشد.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر