کد خبر: 80324 A

با صدور حکمی از سوی حسین زادگان؛

رئیس ستاد عارف قائم مقام ریاست ستاد اصلاح طلبان حامی روحانی در مازندران شد.

رئیس ستاد عارف قائم مقام ریاست ستاد اصلاح طلبان حامی روحانی در مازندران شد.

به گزارش ایلنا از ساری،در پی انصراف آگاهانه ووحدت بخش عارف از صحنه انتخابات فعالین و مسئولین ستاد ایشان به ستاد  رو حانی پیوستند در پی این اقدام با صدور حکمی از سوی احمد (مجید) حسین زادگان رئیس ستاد اصلاح طلبان حامی روحانی در مازندران آقای علی فلاح را به عنوان قائم مقام ستاد اصلاح طلبان حامی  روحانی در مازندران منصوب کرد.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر