کد خبر: 80922 A

رییس شورای سیاستگذاری ستاد روحانی در مازندران مطرح کرد:

مردم به صورت فردی دوستان و اقوام را دعوت به حضور کنند هرچند افراد در رای دادن به کاندیدا آزاد هستند اما اگر حضور مردم پررنگ شود شانس کاندیدای مورد نظر ما برای پیروزی بیشتر خواهد شد.

داوود کشاورزیان استاندار اسبق مازندران و رئیس شورای سیاستگذاری ستاد روحانی در مازندران گفت: باید از انجام رفتارها و طرح شعارهای هنجارشکن جدا خودداری کرد و اجازه نداد کسانی ازبیرون ستاد حرکاتی در داخل مجموعه انجام دهند.

به گزارش ایلنا از ساری، وی با بیان اینکه دوستان، آشنایان خود را تشویق به شرکت در انتخابات کنید خاطر نشان کرد: مردم به صورت فردی دوستان و اقوام را دعوت به حضور کنند هرچند افراد در رای دادن به کاندیدا آزاد هستند اما اگر حضور مردم پررنگ شود شانس کاندیدای مورد نظر ما برای پیروزی بیشتر خواهد شد.

کشاورزیان با اشاره به شباهت فضای فعلی به دوم خرداد سال 76 یاد آور شد: موجی که سفرهای استانی دکتر روحانی ایجاد کرده به شباهت این فضا به آن دوران کمک کرده است.

رئیس شورای سیاستگذاری ستاد روحانی در مازندران اظهار داشت: با توجه به حمایت هاشمی رفسنجانی از روحانی روستاها هم به حمایت ازهاشمی مشارکت بیشتری برای پیروزی روحانی خواهند داشت و به نظر می رسد که یک سونامی در راه است.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر