کد خبر: 8608 A

مدیر كل شیلات مازندران خبر داد:

در شش ماهه اول امسال2195 (دوهزارویکصدونودوپنج) تن محصولات شیلاتی از استان مازندران به ارزش اقتصادی 8513 (هشت میلیون و پانصد و سیزده هزار) دلار به خارج كشور صادر شد.

ایلنا - بابلسر: مدیر كل شیلات مازندران گفت: درحال حاضر ترکیب گونه ای ماهیان پرورشی صادراتی 55%درصدکپورمعمولی، 35%درصدفیتوفاک، و10%درصد آمور به وزن حدود2200تن وهمچنین 31(سی ویک) کیلوگرم خاویار پرورشی، به ارزش اقتصادی بیش از5/8میلیون دلاربه کشورهای ترکمنستان،عراق وامارات متحده عربی بوده است.

به گزارش ایلنا از بابلسر، وی افزود: ارزش هر کیلو ماهیان پرورشی صادراتی استان حدود 4 دلار در هر کیلو و ارزش هر کیلو خاویار پرورشی صادراتی حدود  1500یورو می باشد.

حبیب نژاد در ادامه بیان داشت: برنامه صادرات آبزیان سال  1391معادل 3780تن به ارزش 988/11 (یازده میلیون و نهصد و هشتاد و هشت هزار دلار) بوده که با استناد آمارهای فوق از لحاظ وزنی58% درصد و از نظر ارزشی 71%درصد برنامه تحقق یافته است.

مدیر کل شیلات مازندران در پایان تصریح کرد: صادرات در مقایسه با مدت مشابه سال 1390 از نظر وزنی حدود38% درصد و از نظر ارز آوری حدود 71% درصد رشد داشته است.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر