کد خبر: 861 A

دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران:

با وجود افزایش لگام گسیخته تورم در مراحل گوناگون بعضی از مزایای تکلیفی همانند کمک هزینه خوار و بار و مسکن سالهاست عدد ثابتی دارند و افزایش نیافته‌اند.

ساری-ایلنا: دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران اعلام کرد: مزایای تکلیفی حقوق کارگران با توجه به افزایش نرخ تورم، همچنان رقم ثابتی بوده و افزایش نداشته است.

به گزارش ایلنا از ساری:نصراله دریابیگی با اشاره به ماده 34 قانون کار درباره افزایش حق السعی قانونی کارگران، به ایلنا گفت: با استناد به ماده 34 قانون کار افزایش عادلانه کلیه دریافتی‌های قانونی اعم از مزد یا حقوق، کمک عائله مندی، هزینه های مسکن، خوار و بار و مزایای انگیزشی و عرفی همانند پاداش افزایش تولید و نظایر آن از حقوق قانونی كارگران است.

به گفته این فعال كارگری با وجود افزایش لگام گسیخته تورم در مراحل گوناگون بعضی از مزایای تکلیفی همانند کمک هزینه خوار و بار و مسکن سالهاست عدد ثابتی دارند و افزایش نیافته‌اند.

وی با اعلام اینکه افزایش بن کارگری به عنوان بخشی از مزد با هدف ارتقاء کمیت و کیفیت سفره کارگران در قانون پیش‌بینی شده است، عنوان کرد: پرداخت بن کارگران از نقدی به غیرنقدی با وجود افزایش رقم ریالی آن در مقایسه با پرداخت غیر نقدی كمتر از یک چهارم افزایش یافته و متناسب با کالاهای غیر نقدی نیست.

به اعتقاد این فعال كارگری به دلیل نابرابری عرضه وتقاضا در بازار كار و سوء استفاده از کارگران به خصوص كارگران قرار داد موقت، شرکتی و پیمانکاری، همین مقدارحداقلی حق السعی نیز به کارگران پرداخت نمی‌شود و این ظلم مضاعف به نیروی کار است.

دریابیگی افزود: شورای عالی کار و هیئت دولت بایدحداقل سالی یکبارکمک هزینه مسکن را افزایش دهند و این در صورتی است که هم اکنون کمک هزینه مسکن کارگران حتی کفاف هزینه یکی از حامل‌های انرژی خانوار کارگری را نمی دهد.

این فعال جامعه کارگری ادامه داد: در روابط كار بین کارگر و کارفرما می‌توان در قالب پیمان‌های دسته جمعی، از مزایای غیر تکلیفی حق السعی در جهت حفظ منافع طرفین (افزایش درآمد کارگر و افزایش سود کارفرما) همانند پاداش افزایش تولید،کارانه، افزایش کیفیت یا تبدیل ضایعات استفاده نمایند.

دریابیگی در خاتمه از وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی خواست: برای جبران کفی حداقل مزد با خط فقر به صورت جدی تری عمل کنند.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر