کد خبر: 8708 A

در شش ماهه اول امسال 2195 (دو هزار و یکصد و نود و پنج) تن محصولات شیلاتی از استان مازندران به ارزش اقتصادی 8513) هشت میلیون و پانصد و سیزده هزار) دلار به خارج كشور صادر شد.

ایلنا - بابلسر: در شش ماهه اول امسال 2195 (دو هزار و یکصد و نود و پنج)تن محصولات شیلاتی از استان مازندران به ارزش اقتصادی 8513) هشت میلیون و پانصد و سیزده هزار) دلار به خارج كشور صادر شد.

به گزارش ایلنا از بابلسر، مدیر كل شیلات مازندران گفت: درحال حاضر ترکیب گونه ای ماهیان پرورشی صادراتی 55%درصد کپور معمولی، 35%درصد فیتوفاک، و10%درصد آموربه وزن حدود 2200تن و همچنین  31 (سی و یک) کیلوگرم خاویار پرورشی، به ارزش اقتصادی بیش از 5/8 میلیون دلار به کشورهای ترکمنستان، عراق و امارات متحده عربی بوده است.

وی افزود: ارزش هر کیلو ماهیان پرورشی صادراتی استان حدود 4 دلار در هر کیلو و ارزش هر کیلو خاویار پرورشی صادراتی حدود 1500 یورو می باشد.

حسن حبیب نژاد همچنین گفت: برنامه صادرات آبزیان سال 1391 معادل 3780تن به ارزش 988/11 (یازده میلیون ونهصد وهشتاد و هشت هزار دلار) بوده که باستناد آمارهای فوق از لحاظ وزنی58%درصد و از نظر ارزشی 71% درصد برنامه تحقق یافته است.

مدیر کل شیلات مازندران در پایان تصریح کرد: صادرات در مقایسه با مدت مشابه سال 1390 از نظر وزنی حدود38% درصد و از نظر ارزآوری حدود 71% درصد رشد داشته است.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر