کد خبر: 93045 A

معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش مازندران خبر داد:

در راستای ایجاد مرکز ارتقای صلاحیت‌های حرفه‌ای معلمان در استان گروه تکنولوژی و گروه‌های آموزشی متوسطه مازندران از سوی وزارت آموزش و پرورش مورد تقدیر قرار گرفت.

ایلنا: در راستای ایجاد مرکز ارتقای صلاحیت‌های حرفه‌ای معلمان در استان گروه تکنولوژی و گروه‌های آموزشی متوسطه مازندران از سوی وزارت آموزش و پرورش مورد تقدیر قرار گرفت.

به گزارش ایلنا به نقل از اداره روابط عمومی آموزش و پرورش مازندران، مصطفی عابدی گفت: در راستای ایجاد مرکز ارتقای صلاحیت‌های حرفه‌ای معلمان در مازندران گروه تکنولوژی و گروه‌های آموزشی متوسطه استان از سوی وزارت آموزش و پرورش مورد تقدیر قرار گرفت.

وی با بیان اینکه در هر شهر ستان و منطقه ۲ مرکز ایجاد می‌شود، افزود: با عنایت به نقش کلیدی و جایگاه معلمان در سند تحول بنیادین و اهمیت فعالیت‌های عملی، کارگاهی و آزمایشگاهی در فرایند یاددهی و یادگیری مرکز ارتقای صلاحیت‌های حرفه‌ای معلمان متوسطه اول و دوم در مازندران در تمامی شهرستان‌ها و مناطق در سال تحصیلی جدید از سوی گروه تکنولوژی و گروه‌های آموزشی متوسطه مازندران به اجرا در می‌آید.

معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش مازندران با اشاره به ایجاد ۶۴ مرکز ارتقای صلاحیت‌های حرفه‌ای معلمان در استان بیان داشت: این مراکز با هدف آموزش مستمر معلمان در زمینه‌های عمومی – مهارتی، ارتقای توانمندی معلمان در زمینه صلاحیت‌های حرفه‌ای و مهارتی، کیفیت بخشی به آموزش و فعال سازی کارگاه‌ها و آزمایشگاه‌های مدارس ایجاد می‌شود.

عابدی تصریح کرد: با توجه به نو و ارزنده بودن طرح در کشور از سوی دفتر آموزش متوسطه وزارت متبوع مورد تقدیر قرار گرفت و هم چنین به منظور اجرایی نمودن طرح ارتقای صلاحیت‌های حرفه‌ای معلمان در سال تحصیلی۹۳-۹۲ و با توجه به اهداف و سیاست‌های دفتر وزارتی در تبادل تجارب و دستاوردهای موفق استان‌ها، این طرح جهت استفاده سایر استان‌ها بر روی سایت دفتر وزارتی در دسترس قرار گرفت.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر