کد خبر: 9906 A

مدیرعامل شركت شهركهای صنعتی مازندران:

هم اكنون تعداد 1296 واحد تولیدی و صنعتی بهره بردار در شهركها و نواحی صنعتی استان با حجم سرمایه گذاری مبلغ 14667 میلیارد ریال و ظرفیت اشتغال 35032 نفر درحال فعالیت هستند.

ساری - ایلنا: مدیرعامل شركت شهركهای صنعتی مازندران، حمایت از تولید و حفظ اشتغال در استان را ضروری دانست.

به گزارش ایلنا از ساری،عباسعلی وفایی نژاد گفت: اكنون درشرایطی كه كشور در مصاف با تحریمهای شدید و ناجوانمردانه آمریكا و صهیونیسم جهانی و ایادی آنان قرار گرفته است، حمایت از واحدهای صنعتی بمنظور حفظ تولیدات داخلی و اشتغال، ضروری می باشد.

مدیرعامل شركت شهركهای صنعتی مازندران اظهار داشت: هم اكنون تعداد 1296 واحد تولیدی و صنعتی بهره بردار در شهركها و نواحی صنعتی استان با حجم سرمایه گذاری مبلغ 14667 میلیارد ریال و ظرفیت اشتغال 35032 نفر درحال فعالیت می باشند.

وفایی نژاد افزود: درحال حاضر كمبود نقدینگی از مهم ترین مشكلات واحدهای تولیدی و صنعتی مستقـر در شهركهـا و نواحی صنعتی مازندران است كه امیدواریم با كمك دولت و مسئولین بانكها، اقدامات مؤثری جهت رفع موانع و حل مشكلات این واحدها صورت گیرد.

وی تصریح كرد: واحدهای تولیدی و صنعتی معتبر با برند جهانی در زونهای مواد غذایی، شیمیایی، فلزی و غیره، در سطح شهركها و نواحی صنعتی مازندران، درحال فعالیت هستند و با تمام تلاش در جهت تأمین مواد مصرفی اولیه مردم كشور، از همه ظرفیتهای خود استفاده می كنند.

وفایی نژاد بیان داشت: با انجام تعامل و پیگیریهای مدیران و مسئولین استانی بویژه بانكها، باید بسترهای لازم را برای مقابله با تحریمها و كاهش آسیب پذیری واحدهای تولیدی و صنعتی فراهم كنیم.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر