کد خبر: 2230 A

معاون اداره کل منابع طبیعی استان مرکزی خبر داد:

معاون اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی در گفتگو با خبرنگار ما از اجرای 19 پروژه حوزه آبخیز در سطح 10 هزار هکتار از اراضی حوزه های آبخیز استان در سال جاری خبر داد.

اراك - ایلنا: معاون اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی از اجرای 19 پروژه حوزه آبخیز در سطح 10 هزار هکتار از اراضی حوزه های آبخیز استان در سال جاری خبر داد.

ابوالفضل نوری در گفتگو با خبرنگار ایلنا گفت: در سال جاری از محل اعتبارات استانی مبلغی بیش از 9 میلیارد ریال جهت اعتبارات آبخیزداری اختصاص یافته است که در 12 شهرستان تابعه پیش بینی و اجرا خواهد شد.

وی افزود: با اجرای پروژه های مذکور زمینه کنترل وبهره برداری حدود500 هزار مترمکعب از هرز آبهای سطحی و حدود 100 هزار مترمکعب از رسوب تولیدی فراهم خواهد شد.

معاون اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تصریح کرد: این پروژه ها با هدف کنترل فرسایش خاک ورسوب، مهار آب های سطحی، کاهش اثرات ناشی از سیل وخشکسالی و تغذیه سفره های آب زیرزمینی به اجرا درخواهند آمد و شامل عملیات مختلف خاکی، بندهای توری سنگی، سنگی ملاتی، ریپ رایپ، بیولوژیکی ومطالعات آبخیز داری هستند.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر