کد خبر: 228 A

علیرغم مشكلات و تنگناهای مالی؛

شركت آب و فاضلاب استان مركزی در سال گذشته اقدام به تعویض 13 هزارو647 كنتور معیوب در سطح استان نموده است كه تا پایان تیرماه امسال نیز 3هزارو279 كنتور معیوب در كل استان مركزی تعویض شده است.

اراك - ایلنا: شركت آب و فاضلاب استان مركزی در سال گذشته اقدام به تعویض 13 هزارو647 كنتور معیوب در سطح استان نموده است كه تا پایان تیرماه امسال نیز 3هزارو279 كنتور معیوب در كل استان مركزی تعویض شده است.

علی صادقی معاون خدمات مشتركین و درآمد شركت آب وفاضلاب استان مركزی در گفتگو با خبرنگار ما با اشاره به اینکه خطای مامورین قرائت كنتور در استان مركزی پایین تر از متوسط كشوری است تصریح كرد: در حال حاضر شاخص خطای قرائت كنتور در شهر اراك تنها 13/0 درصد است که این شاخص از شاخص كشوری پایین تر است.

وی با تاكید بر اینكه 90درصد كل قرائت كنتورهای مشترکین با وضعیت کنتور سالم بوده است، افزود: قرائت 10 درصد مابقی به دلیل وجود موانعی شامل وجود وسایل نقلیه سنگین بر روی كنتور، غیر قابل دسترس بودن كنتور (وجود كنتور در عمق زیاد)،عدم حضور مشتركین در منزل بر اساس میانگین مصارف دوره های قبل ثبت می شود.

وی با اعلام اینكه 40 درصد عمر متوسط كنتورهای مشتركین در استان مركزی زیر 10 سال است، متذكر شد: شركت آب وفاضلاب استان مركزی هزینه های سنگینی برای تعویض كنتورهای معیوب متحمل می شود بطوری كه برای تعویض کنتورهای معیوب طی سالجاری تا پایان تیرماه بیش از 165 میلیون تومان اعتبار هزینه نموده است.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر