کد خبر: 36992 A

رئیس شبکه دامپزشکی آشتیان با علام خبر تولید مرغ بدون آنتی بیوتیک در آشتیان گفت: تولید این نوع مرغ با هدف جلوگیری از ایجاد مقاومت های دارویی در مصرف کنندگان در دست اجرا است.

آشتیان - ایلنا: رئیس شبکه دامپزشکی آشتیان با علام خبر تولید مرغ بدون آنتی بیوتیک در آشتیان گفت: تولید این نوع مرغ با هدف جلوگیری از ایجاد مقاومت های دارویی در مصرف کنندگان دردست اجرا است.
به گزارش ایلنا دکتر اسحاقی افزود: یکی از اقدامات اساسی برای جلوگیری از مصرف آنتی بیوتیک اقدامات امنیتی زیستی در مرغداری ها مانندجلوگیری از رفت و آمد های غیرضروری، ضد عفونی وسائل و مکانهای داخلی، پوشیدن لباسهای ضد عفونی شده، ضد عفونی دانه و آب مرغداری برای ایجادسدحفاظتی وجلوگیری از انتشار عوامل بیماری زا به مرغداری ها است.
رئیس سبکه دامپزشکی آشتیان اضافه کرد: تاکنون حدود 75 تن گوشت مرغ بدون مصرف آنتی بیوتیک درواحدهای تولیدی این شهرستان تولید شده است.
وی مهمترین مشکل تولید مرغ بدون آنتی بیوتیک را عدم پرداخت به موقع ما به التفاوت از سوی کشتارگاه و ارگانهای مرتبط اعلام کرد که نارضایتی مرغداران را در پی داشته است و با رفع موانع می توان تولید مرغ باکیفیت و استاندارد بهداشتی فراهم شود.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر