کد خبر: 41805 A

رییس روابط عمومی شرکت گاز استان مرکزی خبر داد:

غلامعلی صیادی رییس روابط عمومی شرکت گاز استان مرکزی از انتخاب پیمانکارگازرسانی به روستای بادام چالق از توابع غرق آباد ساوه دراستان مرکزی درکمیته مناقصات این شرکت خبر داد.

اراك - ایلنا: غلامعلی صیادی رییس روابط عمومی شرکت گاز استان مرکزی از انتخاب پیمانکارگازرسانی به روستای بادام چالق از توابع غرق آباد ساوه دراستان مرکزی درکمیته مناقصات این شرکت خبر داد.
به گزارش ایلنا صیادی گفت:در مناقصه مذکور23 پیمانکار با ارائه قیمتهای پیشنهادی جهت گازرسانی به این روستا به رقابت پرداختند که شرکت «پایاب عمران آرمان» با مبلغ پیشنهادی 2 میلیاردو458میلیون ریال به عنوان برنده این مناقصه انتخاب گردید. صیادی در خصوص گازرسانی به این روستا گفت: جهت گازرسانی به روستای بادام چالق از توابع غرق آباد ساوه نیاز به اجرای 17هزار متر شبکه گاز از نوع پلی‌اتیلن ونصب 100عدد علمک گاز می باشدکه با انتخاب شرکت برنده مناقصه،اجرای تمام مراحل مذکوربه عهده شرکت « پایاب عمران آرمان » قرارگرفت.
صیادی در ادامه به هزینه های این پروژه اشاره ای کرد و گفت: هزینه تأمین کالا واجرای گازرسانی به این روستا که اعتبار آن از منابع داخلی شرکت گاز استان مرکزی تامین خواهد شد،بالغ بر4میلیارد و 830میلیون ریال برآوردگردیده است که پس از اجرای گازرسانی به روستای مذکور ساکنین 100خانواری روستای بادام چالق از توابع غرق آباد ساوه در استان مرکزی از نعمت ارزشمند گاز طبیعی بهره‌مند خواهند شد و مدت اجرای این پروژه 180 روز تقویمی درنظر گرفته شده است.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر