کد خبر: 43142 A

مدیرتوزیع برق شهرستان شازند خبر داد:

حاتمی احداث621متر شبکه20کیلو ولت مسکن مهرتوره،تامین برق تعاونی های مسکن مهر در سطح شهرستان شازند را ازدیگر اقدامات انجام شده در راستای رضایتمندی مشترکان برق شهرستان شازند برشمرد.

شازند - ایلنا: مدیرتوزیع برق شهرستان شازند از تعمیر 25 کیلومتر شبکه فشار متوسط برق دراین شهرستان خبرداد.

به گزارش ایلنا فریدون حاتمی، تعویض 240 مقره سوزنی، تعویض 16مقره بشقابی،93 اصلاح جمپر،32 ریگلاژ،شاخه بری وتعویض 80 راس تیری از جمله اقدامات انجام شده در راستای تعمیر 25 کیلومتر شبکه فشار متوسط برق در شازند عنوان کرد.وی تبدیل 1000 دستگاه چراغ 125وات و 100 وات به چراغ 50 وات جهت تعدیل روشنایی معابر، احداث 694 متر شبکه 20 کیلو ولت تامین برق روشنایی روستاهای ده خداکرم،احداث 4013 متر شبکه20کیلوو لت از آدینه مسجد تا ملاباقر،اصلاح3272متر کابل خودنگهدار هوایی روستاهای سرچال وخیرآباد را از جمله اقدامات انجام شده توزیع برق شهرستان شازند در سال جاری عنوان کرد.

حاتمی احداث621متر شبکه20کیلو ولت مسکن مهرتوره،تامین برق تعاونی های مسکن مهر در سطح شهرستان شازند را ازدیگر اقدامات انجام شده در راستای رضایتمندی مشترکان برق شهرستان شازند برشمرد.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر