کد خبر: 12801 A

پیشرفت شش ماهه اول طرح فاضلاب بندرعباس نسبت به برنامه سال جاری معادل 5/13 درصد بوده است.

ایلنا - بندرعباس: پیشرفت شش ماهه اول طرح فاضلاب بندرعباس نسبت به برنامه سال جاری معادل 5/13 درصد بوده است.

به گزارش ایلنا از بندرعباس، مدیر عامل آب و فاضلاب هرمزگان گفت: از ابتدای سال جاری تاكنون بیش از هشت كیلومتر شبكه جمع آوری فاضلاب با اعتباری معادل 30 هزار میلیون ریال در شهر بندرعباس اجرا شده است.

حسین خادمی در این باره گفت: پیشرفت شش ماهه اول طرح فاضلاب بندرعباس نسبت به برنامه سال جاری معادل 5/13 درصد بوده است. همچنین اعتبار مصوب امسال 115 هزار میلیون ریال بوده كه با تخصیص كامل آن پیشرفت سالیانه 100 درصد و نسبت به كل طرح پیشرفتی معادل 6 درصد محقق خواهد شد.

این مقام مسئول اظهار داشت: با توجه به اینكه عملیات احداث تاسیسات تصفیه خانه های فاضلاب به دلیل پیچیدگی های خاص زمان بر است، لذا شروع ساخت مدول دوم تصفیه خانه می بایست هر چه زودتر شروع شود تا پس از تكمیل ظرفیت مدول اول همگام با پیشرفت شبكه های در حال احداث، تصفیه خانه مدول دوم در مدار استفاده قرار گیرد.

طراحی مدول دوم تصفیه خانه در حال انجام است

خادمی افزود: اسناد B.O.T مدول دوم تصفیه خانه آماده شده و در مرحله فراخوان برای انتخاب سرمایه گذار می باشد كه همزمان مراحل طراحی این مدول نیز در حال انجام است.

به گفته وی؛ تعداد كل انشعابات پیش بینی شده برای اتمام این طرح 110 هزار فقره می باشد و تاكنون حدود 70 هزار فقره انشعاب نصب شده است. همچنین مدول اول تصفیه خانه كه در حال بهره برداری است، جمعیت 320 هزار نفری را تحت پوشش قرار می دهد و مدول دوم آن جهت تكمیل ظرفیت مورد نیاز كل شهر در سال مقصد طرح(1415) توسط مشاور در حال مطالعه است.

شایان ذكر است؛ شهر بندرعباس براساس مطالعات انجام شده در سال 1415 جمعیتی معادل 760 هزار نفر خواهد داشت.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر