کد خبر: 12837 A

افسردگی گونه‌های متفاوتی دارد ولی آنچه دراینجا به عنوان نشانه های افسردگی مطرح می شود، افسردگی عمومی است.

 ایلنا - بندربعاس: فرد افسرده دچار چنان عذاب روحی است که می تواند تمام ابعاد زندگی اش از جمله روابط اجتماعی، روابط خانوادگی و حیطه شغلی و تحصیلی را تحت تاثیر قرار دهد.

به گزارش ایلنا از بندرعباس، كارشناس مسئول بهداشت روان مركز بهداشت شهرستان بندرعباس با اشاره به این نكته كه بیماری افسردگی از جمله بیماریهای روانی است كه می تواند بر ابعاد زندگی اجتماعی فرد نیز تاثیر بگذارد، اظهار كرد: افسردگی یکی از بیماریهای شایع روانپزشکی است، فرد افسرده دچار چنان عذاب روحی می شودکه می تواند تمام ابعاد زندگی اش از جمله روابط اجتماعی، روابط خانوادگی و حیطه شغلی و تحصیلی را تحت تاثیر قرار دهد.

"شعله اسفندیارپور" با اشاره به اینكه زمانی افراد، افسردگی جدی دارندکه احساس افسردگی سریع برطرف نشود، یادآور شد: همه ما گاهی اوقات احساس خستگی، بدبختی و ناراحتی می‌‌كنیم، این احساسات معمول اًبیش از یك یا دو هفته دوام نمی ‌آورند و چندان با روند زندگی ما تداخل ایجاد نمی ‌كنند گاهی اوقات دلیل خاصی برای آن وجود دارد،گاهی هم فقط از غم و اندوه ناشی می شود. ما معمولا خودمان از پس آنها برمی ‌آییم و اگر غیر این بود باید آن را جدی گرفت.

"اسفندیارپور"از جمله نشانه های شایع افسردگی را غمگین بودن، بی حوصلگی درانجام کارها و وظایف، اعتمادبه نفس پایین، گریه زیاد،بیخوابی یا پرخوابی، بی اشتهایی یا پرخوری و.... اشاره کرد و افزود: افسردگی گونه های متفاوتی دارد ولی آنچه در اینجا به عنوان نشانه های افسردگی مطرح می شود، افسردگی عمومی است.

وی از نشانه های رفتاری بیماری افسردگی را بدن خمیده، کندی حرکات، ساییدن دستها به یکدیگر،حالت چهره غمگین، آویزان بودن گوشه های دهان،چین های عمیق، شیوه حرف زدن آهسته و یکنواخت وکند، کاهش عمومی فعالیت تاحد بهت زدگی، وجودمشکلات زیاد در حل مسایل زندگی روزمره دانست.

كارشناس مسئول بهداشت روان مركز بهداشت شهرستان بندرعباس احساس ناتوانی، فقدان، رها شدگی، تنهایی را از نشانه های هیجانی افسردگی دانست و ابرازكرد: ناآرامی درونی،تحریک پذیری،حساسیت نسبت به تغییرات جوی، کاهش اشتها و وزن، دردها و ناراحتیهای جسمی، فشارخون نیز از نشانه های زیستی افسردگی است.

"اسفندیارپور" ادامه داد: داشتن دیدگاه و برداشت منفی نسبت به خودونسبت به آینده، بدبینی و انتقادازخود، عدم اطمینان نسبت به خود، خود بیمارپنداری، کندی فکر، مشکلات تمرکز، نشخوار فکری، انتظار فاجعه، افکار خودکشی از نشانه های شناختی افسردگی محسوب می‌شود.

وی با بیان این نكته كه افسردگی، قابل شناسایی و کنترل است، خاطر نشان كرد: اماگاهی از نظرشدت افسردگی به درجه ای می رسدکه فرد، قادر به کنترل آن نیست و نیاز به مراجعه به کلینیکهای روانشناسی و مشاوره است.

كارشناس مسئول بهداشت روان مركز بهداشت شهرستان بندرعباس با بیان این نكته كه وقتی احساس افسردگی بدتر از حد معمول باشد و به نظرمی ‌رسد بهتر نمی شود باید از دیگران كمك گرفت، گفت: وقتی احساس افسردگی روی كار، علایق و احساسات نسبت به خانواده و دوستانتان تاثیر بگذارد در این شرایط، صحبت با خویشاوندان یا دوستان مورد اعتمادممكن است کمک کننده باشد، در غیر اینصورت نیاز است که توسط پزشک ویزیت شود.

وی در ارتباط با برخورد اطرافیان با بیمار افسرده توصیه كرد: بیمار را برای درخواست کمک تشویق کنید. فراهم آوردن حمایت عاطفی (ابرازمحبّت،درک،صبوری،تشویق وقوّت قلب دادن) مراقبت از خود و خانواده، زندگی با یک فرد افسرده، دشوار است، احتمال دارد عضو بیمار خانواده،حرفهای نیشدار و ناراحت کننده ای بزند و از شماانتظارات بیش ازحدداشته باشد لذا نباید عصبانی شد و تحمل کنید.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر