کد خبر: 15626 A

پرورش ماهی در قفس روشی است که ماهیان در محیط محصور در دریا و محیط طبیعی رشد کرده و پس از مراحل پروار ی و رسیدن به وزن مناسب قابل عرضه در بازار مصرف خواهد بود

بندرعباس - ایلنا: با نصب و بهره بردار ی4 واحد قفس دریایی در آبهایی خلیج فارس واقع درجزیره هنگام شهرستان قشم عملیات ذخیره ساز ی بچه ماهی بمنظور پرورش و رسیدن به وزن بازاری در این قفس ها آغاز شد.

به گزارش ایلنا از بندرعباس، قدرت میرزاده مدیرکل شیلات هرمزگان گفت: این طرح با مشارکت بخش خصوصی و حمایت سخت افزاری و فنی شیلات به مرحله اجرا در آمده است.

وی اظهارداشت:بر اساس مطالعات انجام شده از 90هزار تن پتانسیل تولید پرورش ماهی در قفس در استان هرمزگان هزار 40تن مربوط به شهرستان قشم است که با توسعه این صنعت و ورود سرمایه گذاران امکان تولید ماهی در این شیوه فراهم میگردد.

میرزاده اضافه کرد: پرورش ماهی در قفس روشی است که ماهیان در محیط محصور در دریا و محیط طبیعی رشد کرده و پس از مراحل پروار ی و رسیدن به وزن مناسب قابل عرضه در بازار مصرف خواهد بود.

وی خاطر نشان کرد: دستیابی به امکان تولید ماهی با قابلیت ارز آوری و مصرف داخلی در آبهای ساحلی و محیط طبیعی و مورد پسند ذایقه بازار و همچنین مزایای مربوط به ایجاداشتغال، رشد و توسعه مناطق محروم؛ کمک به بازسازی ذخایر طبیعی و هدایت جامعه صیادی به سمت آبزی پرور ی از اهداف طرح می باشد.

علاوه بر شهرستان قشم در منطقه گرزه ازتوابع شهرستان بندرلنگه نیز تولید ماهی در قفس های دریایی با سرمایه گذار ی بخش خصوصی و حمایت شیلات در حال اجرا می باشد.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر