کد خبر: 15634 A

سلانه 110 هزار شناور در بنادر استان هرمزگان تردد می کنند و 100 میلیون تن عملیات تخلیه و بارگیری در این بندر انجام می شود.

ایلنا - بندرعباس: در راستای طرح دولت مبنی بر تغییر وضعیت کارکنان شرکتی تا کنون 1300 نفر از نیروی انسانی اداراه کل بنادر و دریانوردی هرمزگان در قالب طرح قرارداد مستقیم ساماندهی شده اند.

به گزارش ایلنا از بندرعباس، مدیر کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان در جلسه ممیزی توانمند سازی منابع انسانی بنادر استان هرمزگان گفت: این طرح از سال گذشته آغاز شده و نیمی از این افراد دارای مدرک فوق لیسانس و دکترا و نیمی دیگر مدرک لیسانس دارند.

صفایی با اشاره به سهم 87 درصدی بنادر هرمزگان در عملیات کانتینری کل کشور گفت: در حال حاضر ادارات آموزش، مطالعات و تحقیقات و اداره استانداردها و گوتهینامه ها بر اساس ضوابط و قوانین دریانوردی بین المللی در این بندر وظیفه توانمند سازی دریانوردان را بر عهده دارند.

صفایی افزود: 98 نفر نیروی انسانی آتش نشانی نیز ماه گذشته در این بندر به همین صورت ساماندهی شده اند.

مدیر کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان اجرای 28 کنوانسیون بین المللی دریایی و مدیریت 71 بندر استان را از وظایف نیروی انسانی عنوان کرد و افزود: حرکت بر مبنای شاخص ها و سیستم های اطلاعاتی مدیریت بندری، تحقق کامل سیستم های انگیزشی سازمانی IMS و بازنگری مباحث آموزشی از برنامه های آتی این اداره کل در سال جاری خواهد بود.

سالانه 110 هزار شناور در بنادر استان هرمزگان تردد می کنند و 100 میلیون تن عملیات تخلیه و بارگیری در این بندر انجام می شود.

رئیس اداره آموزش اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان با اشاره به طرح ممیزی توانمندسازی منابع انسانی گفت: به منظور توانمند سازی منابع انسانی در راستای چشم انداز توسعه بنادر استان،اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان در سال گذشته برای اولین بار در جایزه بنیاد توانمندسازی منابع انسانی ایران شرکت کرد که با ممیزی آن بنیاد توانست گواهینامه سازمان یادگیرنده (سطح 2) را دریافت کند. محمود صابری اظهار داشت:در سال جاری نیز با توجه به اقدامات انجام شده در زمینه توانمندسازی نیروی انسانی این اداره کل برای دومین بار در طرح جایزه بنیاد شرکت کرده و کارشناسان شرکت بر اساس شاخص های موجود در مدل توانمندسازی و مستندات مربوط به هر یک از شاخص ها در دو نوبت به ممیزی پرداختند و در گزارش اختتامیه نیز نسبت به اهتمام اداره کل بنادر و دریانوردی اعلام رضایت کردند. رئیس اداره آموزش اداره کل بنادر ودریانوردی هرمزگان در نتایج این ممیزی اعلام داشت: هیئت بازرسی پس از بررسی های نهایی و مشخص نمودن امتیازات حاصله گزارش پایانی را به بنیاد ارائه و نهایتا وضعیت اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان در ارتباط با توانمند سازی منابع انسانی ارائه خواهد شد.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر