کد خبر: 69345 A

ایلنا: در حین شیردهی، مادر بایستی کاملا هوشیار باشد. زیرا خواب آلودگی مادر در زمان شیر دادن در برخی مواقع منجر به بستن راه‌های تنفسی شیرخوار شده و باعث خفگی وی می‌شود.

ایلنا: كارشناس سلامت خانواده مركز بهداشت استان با اشاره به نكات پیشگیری از مرگ شیرخوار به دلیل خفگی یادآور شد: پس از هر بار شیردهی، آروغ شیرخوار گرفته شود و سپس او را به پشت یا به پهلو بخوابانید و از کشیدن پتو روی کودک بپرهیزشود.

"شیرین سلطانی" تاكید كرد: در حین شیردهی، مادر بایستی کاملا هوشیار باشد. زیرا خواب آلودگی مادر در زمان شیر دادن در برخی مواقع منجر به بستن راه‌های تنفسی شیرخوار شده و باعث خفگی وی می‌شود.

"سلطانی" با اشاره به هنگام خفگی کودک در اثر انسداد مجرای تنفسی، قبل از انتقال وی به مرکز درمانی تاكید كرد: اگر شیئی در گلو گیر کرده باشد، شیرخوار را طوری از جلو،روی ساعد خود قرار دهید که سرش پایین باشد. با دست خود سر و شانه‌های او را حمایت كردهو با دست دیگر 5 بار بین دو کتف او ضربه آرامی بزنید.

وی ادامه داد: اگر ضربات دست ناموفق بود، دو انگشت خود را در قسمت زیرین جناغ شیرخوار قرار داده و هر 3 ثانیه یکبار و برای 5 بار به طرف پایین فشار دهید،اگر باز هم موفق به نجات کودک نشدید، مراحل بالا را برای 3 بار انجام دهید و اگر اینکار هم ناموفق بود از پرسنل بهداشتی درمانی کمک بخواهید.

این كارشناس توصیه كرد: اگر تنفس شیرخوار قطع شده و بی‌هوش است به او تنفس دهان به دهان بدهید.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر