کد خبر: 86571 A

به واسطه رعایت استانداردهای فنی در کشتی‌های تحت لوای پرچم جمهوری اسلامی ایران برابر استانداردهای جهانی نام کشور ایران همچنان در لیست سفید سازمان جهانی دریانوردی (IMO) قرارد دارد.

ایلنا: به واسطه رعایت استانداردهای فنی در کشتی‌های تحت لوای پرچم جمهوری اسلامی ایران برابر استانداردهای جهانی نام کشور ایران همچنان در لیست سفید سازمان جهانی دریانوردی (IMO) قرارد دارد.
به گزارش ایلنا از بندرعباس، کار‌شناس مسوول امور بازرسی کشتی‌های اقیانوس پیمای این اداره کل گفت: این موقعیت با ویژگی‌های بر جسته رعایت الزامات کنوانسیون‌ها و اخذ گواهینامه‌های دریانوردی مربوطه توسط کشتی‌های تحت پرچم جمهوری اسلامی ایران می‌سر شده است.

محمد صادق مرادی بیرون با بیان اینکه کنترل و بازرسی از کشتی‌های اقیانوس پیما و سایر شناور‌ها بر حسب ضرورت بصورت ۲۴ ساعته در بنادر استان هرمزگان صورت می‌پذیرد افزود: از ابتدای سال جاری تا کنون ۴۴ کشتی اقیانوس پیما شامل ۷ کشتی ایرانی و ۳۷ کشتی خارجی و همچنین ۳۶۵ شناور غیر کنوانسیونی توسط افسران کنترل و بازرسی شناورهای استان مورد کنترل قرار گرفته‌اند.

وی در ادامه گفت: کنترل بازرسی کشتی‌های اقیانوس پیما و سایر شناور‌ها در چهار مرکز فرعی، لنگه، باهنر، قشم و کیش به مرکزیت بندر شهید رجایی بعنوان مرکز اصلی کنترل و بازرسی شناور‌ها به‌طور هماهنگ صورت می‌گیرد.

کار‌شناس مسوول امور بازرسی کشتی‌های اقیانوس پیمای اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان اظهار کرد: هدف از کنترل و بازرسی این کشتی‌ها ارتقاء ایمنی دریانوردی و جلوگیری از تردد شناورهای غیر استاندارد در آب‌ها و بنادر استحفاظی استان و همچنین خلیج فارس و حفاظت از محیط زیست دریایی این منطقه حساس در برابر آلودگی‌های ناشی از شناور‌ها می‌باشد. از جمله نتایج حاصله از انجام بازرسیهای یاد شده را می‌توان تاثیر آن در کاهش ۲۰ درصدی سوانح دریایی شناور‌ها به طور عام و کاهش ۵۰ درصدی سوانح موتور لنج‌ها به طور خاص در سال ۹۱ نسبت به سال ۹۰ عنوان کرد.

حضور ایران در لیست سفید سازمان جهانی دریانوردی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر