کد خبر: 63314 A

مدیر کل استاندارد همدان از ارتقای ساختار تشکیلاتی این اداره کل و قرار گرفتن در ردیف ادارات کل استاندارد سطح یک کشور خبر داد.

ˈفرهاد تیموریˈ  افزود: در تشکیلات جدید در تمامی شهرستان های این استان، اداره، نمایندگی و یا کارشناس مستقر خواهیم داشت.

مدیر کل استاندارد همدان اظهار داشت: اداره کل استاندارد استان همدان از این پس با سه معاونت ˈارزیابی انطباقˈ، ˈاستاندارد سازی و آموزشˈ و ˈپشتیبانیˈ فعالیت می کند.

وی با ذکر اینکه دو اداره در زیرمجموعه هر معاونت و پنج اداره زیر مجموعه حوزه مدیر کل ایجاد می شود گفت: اداره ˈامور آزمایشگاه هاˈ و ˈنظارت بر اجرای استانداردهاˈ در زیر مجموعه معاونت ارزیابی انطباق و دو اداره ˈهماهنگی تدوین استانداردˈ و ˈامور آموزش و ترویج استانداردˈ در زیرمجموعه معاونت استانداردسازی و آموزش راه اندازی می شود.

وی اضافه کرد: دو اداره ˈتوسعه منابع انسانی، بودجه و برنامه ریزیˈ و ˈامور مالیˈ در زیر مجموعه معاونت منابع انسانی و امور پشتیبانی به انجام وظایف مربوطه می پردازد همچنین اداره استاندارد ملایر با تعداد کارشناسان بیشتر به فعالیت خود ادامه می دهد.

وی بیان کرد: اداره کل استاندارد همدان در زمره استانهایی قرار گرفته است که دارای سه معاونت می باشد و یکی ازدلایل این ارتقا انعکاس مناسب مزیت ها، پتانسیل، اخبار و اطلاعات این اداره کل توسط اصحاب رسانه است.

وی در خصوص محدوده وظایف اداره کل استاندارد افزود: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در زمینه های مختلف نظارت بر اجرای استاندارد از جمله بازرسی، نمونه برداری، آزمون و برخوردهای حقوقی ورود پیدا می کنند که بخشی از این اقدامات به عهده سازمان ملی استاندارد می باشد و براساس قانون نبایستی در این خصوص مداخله داشته باشند.

تیموری افزود: طی بخشنامه ای از جانب رییس جمهوری به تمامی استانداران از این پس دانشگاههای علوم پزشکی بایستی از مداخله در نظارت بر اجرای استانداردهایی که به عهده سازمان ملی استاندارد است بپرهیزند.

وی ابراز امیدواری کرد: دستگاه های مسوول علاوه بر توجه و احترام به قوانین، متولی وظایف قانونی خود باشند تا در این راه شاهد رفع موازی کاری ها و خدمت بیشتر به تولید کنندگان و مصرف کنندگان باشیم زیرا یکی از خواسته های دیرینه تولیدکنندگان کاهش دستگاه های دولتی ناظر بر فعالیت آنها است.

 

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر