کد خبر: 11020 A

سازمان اسناد درخواست کرد:

واحد آرشیو شفاهی سازمان اسناد و كتابخانه ملی استان یزد از تمامی آگاهان ومفاخر استان جهت حضور در استودیو آرشیو شفاهی استقبال می نماید تا منبع ذی قیمتی از مردم شناسی و جامعه شناسی را به مخاطبان خود عرضه نماید و از طریق ثبت و ضبط این مصاحبه ها جریانات تاریخی یزد را تكمیل و به محققان عرضه نماید.

ایلنا - یزد: سازمان اسناد و کتابخانه ملی استان یزد از آگاهان و مفاخر استان دعوت کرد تا با حضور در استدیو آرشیو شفاهی این سازمان به تکمیل این منبع ذی قیمت کنند.

به گزارش ایلنا از یزد، سازمان اسناد و کتابخانه ملی استان یزد با تاکید بر اینکه تاریخ شفاهی یكی از شیوه های پژوهش در تاریخ است كه به شرح وشناسایی وقایع، رویدادها و حوادث تاریخی بر اساس دیدگاه ها، شنیده ها و عملكردشاهدان، ناظران و فعالان آن ماجراها می پردازد، از مفاخر استان یزد دعوت کرده تا با حضور در استودیو این سازمان به تکمیل این منبع کمک کنند.

واحد آرشیو شفاهی سازمان ملی اسناد از جمله مراكزی است كه با تلاش بی وقفه و مستمر و پویا در نیل به اهداف خود كوشیده و تلاش داشته تا به دور از جانبداری، امانتدار شایسته ای برای ثبت، ضبط و نگهداری صدای تاریخ معاصر باشد. این واحد، پس از شناسایی شخصیت ها و پیش كسوتان مهم علمی، فرهنگی، سیاسی، هنری و اجتماعی استان و ایجاد ارتباط با آن ها زمینه انجام یك مصاحبه در زمینه های موردنظر را فراهم می نماید. پس از انجام مصاحبه و ضبط آن، متن مصاحبه پیاده سازی می گردد و به همراه مدارك شخصی ارائه شده از سوی مصاحبه شوندگان در گنجینه آرشیو شفاهی سازمان نگهداری می گردد تا چراغ راهی برای پژوهشگران و علاقمندان به تاریخ باشد.

واحد آرشیو شفاهی سازمان تاكنون موفق شده بیش از بیست هزار دقیقه مصاحبه با فرهیختگان و آگاهان پیش كسوت استان ترتیب دهد. روند مصاحبه با این افراد همچنان ادامه دارد و اخیراً در تعامل با ادارات استان، تعدادی از بازنشستگان و كاركنان باتجربه ارگان ها و سازمان های استان به این سازمان معرفی گردیده اند كه مصاحبه با این افراد در حال انجام است.

واحد آرشیو شفاهی سازمان اسناد و كتابخانه ملی استان یزد از تمامی آگاهان ومفاخر استان جهت حضور در استودیو آرشیو شفاهی استقبال می نماید تا منبع ذی قیمتی از مردم شناسی و جامعه شناسی را به مخاطبان خود عرضه نماید و از طریق ثبت و ضبط این مصاحبه ها جریانات تاریخی یزد را تكمیل و به محققان عرضه کند.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر