کد خبر: 95607 A

هدف از پیاده سازی نظام مدیریت HSE (بهداشت، ایمنی و محیط زیست) پیشگیری از حوادث احتمالی در حوزه خدمات شهری مرتبط مدیریت پسماند‌ها و تغییررویکرد واکنشی به رویکرد پیشگیرانه از نوع پویا و مستمر است.

ایلنا: واحد سیستم مدیریت HSE بهداشت، ایمنی و محیط زیست شهرداری تبریز در سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری تبریز راه اندازی شد.
مدیر عامل سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری تبریز با اعلام این مطلب گفت: هدف از پیاده سازی نظام مدیریت HSE (بهداشت، ایمنی و محیط زیست) پیشگیری از حوادث احتمالی در حوزه خدمات شهری مرتبط مدیریت پسماند‌ها و تغییررویکرد واکنشی به رویکرد پیشگیرانه از نوع پویا و مستمر است.
علیرضا اصغری با اشاره به اینکه نظام نامه اجرایی واحد HSE مجموعه عظیم شهرداری تبریز در این سازمان تهیه و تدوین گشته است، افزود: این سازمان بر اساس ماده ۵ قانون جامع مدیریت پسماند‌ها ضمن پیاده نمودن نظام مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست اقدام به تهیه و تدوین جزوات آموزشی آشنایی با مبانی و الزامات سیستم مدیریت HSE برای پیمانکاران فعال در حوزه خدمات شهری و مدیریت پسماند‌ها نموده است که پس از تایید هیات مدیره سازمان دوره‌های آموزشی مربوطه برپا خواهند شد.
وی ضمن تاکید بر اهمیت موضوع رعایت بهداشت و ایمنی در محیط کار و همچنین ضرورت حفاظت ازمحیط زیست، راه اندازی واحد سیستم مدیریت HSE در کلیه دستگاه‌های اجرایی و خدماتی را ضروری دانست و گفت: واحد مدیریت HSEسازمان مدیریت پسماندهای شهرداری تبریز به صورت مستمر کلیه امورات مرتبط با پسماندهاوعملکرد پیمانکارن مربوطه را نظارت و مورد بررسی قرار داده و به کسانی که با موفقیت دوره‌های آموزشی فوق الذکر گواهینامه پایان دوره اعطا خواهد شد.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر