کد خبر: 2481 A

با سخنرانی معاون وزیر امور خارجه مصر؛

در حال حاضر نشست وزرای امور خارجه کشورهای عدم تعهد، با ارائه گزارشی از سوی اخوند زاده رئیس نشست کارشناسان ارشد درباره مصوبات ابتدایی اجلاس درحال برگزاری است.

علی اکبر صالحی، وزیر امور خارجه کشورمان، به صورت رسمی ریاست نشست وزرای امور خارجه عدم تعهد را برعهده گرفت.

به گزارش خبرنگار ایلنا مستقر در ستادخبری اجلاس عدم تعهد، با پایان یافتن ریاست 3 ساله مصر بر جنبش عدم تعهد، علی اکبرصالحی ریاست اجلاس وزرای امور خارجه عدم تعهد را از مصر تحویل گرفت.

رمزی عزالدین رمزی در مراسم تحویل ریاست اجلاس به علی اکبر صالحی گفت: باید از ایران به دلیل استقبال گرم این کشور از نمایندگان کشورها و همچنین انتخاب شعار مناسب اجلاس تشکر کنیم.

گفتنی است در حال حاضر نشست وزرای امور خارجه کشورهای عدم تعهد، با ارائه گزارشی از سوی اخوند زاده رئیس نشست کارشناسان ارشد درباره مصوبات ابتدایی اجلاس درحال برگزاری است.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر