کد خبر: 2604 A

معاون وزیر امور خارجه عمان:

با توجه به اینکه این نشست در حاشیه تحولات اخیر منطقه و دنیا برگزار شده است امیدواریم دستاورد آن به تمام ملت‌های مستقل جهان کمک کرده و این جنبش را به اهدافی که برای آن ایجاد شده است، برساند.

معاون وزیر امور خارجه عمان تاکید کرد: در طول تاریخ روابط پادشاهی عمان و جمهوری اسلامی ایران برادرانه بوده و همچنان نیز رو به توسعه است.

به گزارش خبرنگار ایلنا سالم الرشیدی معاون وزیر امور خارجه عمان با تشکر از میزبانی خوب ایران در شانزدهمین اجلاس عدم تعهد گفت: با توجه به اینکه این نشست در حاشیه تحولات اخیر منطقه و دنیا برگزار شده است امیدواریم دستاورد آن به تمام ملت‌های مستقل جهان کمک کرده و این جنبش را به اهدافی که برای آن ایجاد شده است، برساند.

وی با تاکید بر اینکه نشست عدم تعهد بر نظام مشترک جهانی تکیه دارد، خاطرنشان کرد: این  مساله باید  یک نقطه مهم در نشست محسوب شود و در آن بر جلوگیری از مداخله خارجی در جهان تاکید شود.


الرشیدی افزود: برای اینکه بتوانیم جامعه جهانی بهتری داشته باشیم باید تفاهم میان ملت‌ها افزایس یابد.

معاون وزیر امور خارجه عمان در پایان یادآور شد: کشور‌های عضو عدم تعهد تاکنون ۱۲۰ کشور هستند که البته این تعداد رو به افزایش است و تعداد بیشتر آن‌ها می‌تواند در تصمیم سازی اهمیت بیشتری داشته باشد.

اجلاس سران عدم تعهد
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر