کد خبر: 2988 A

جلیلی در دیدار مشاور امنیت ملی نخست وزیر هند:

كشورهایی كه به اسم مبارزه با تروریسم به اشغال افغانستان و ترویج مواد مخدر پرداخته اند اكنون نیز با ابزار تروریسم ادعای برقراری دموكراسی در سوریه را دارند.

دبیر شورای عالی امنیت ملی با یادآوری وجود ذخایر عظیم انرژی در خلیج فارس، سلطه بر این منابع را رویكرد اساسی برخی قدرت های غربی دانست و گفت: نباید اجازه داد كشورهای خارجی با سوء نیت مانع اتحاد و همكاری های راهبردی اعضای جنبش عدم تعهد شوند.

به گزارش ایلنا از دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، سعید جلیلی در دیدار مشاور امنیت ملی نخست وزیر هند، ظرفیت سران جنبش غیرمتعهدها برای اثرگذاری بر مناسبات بین المللی و ایجاد یك نظام جدید مشاركتی در جهان بر مبنای عدالت، همكاری بیش از پیش كشورهای بنیان گذار و موثر در این جنبش از جمله ایران و هند را برای طر احی و ایجاد ساز و كارها و ساختارهای اقتصادی، مالی و امنیتی متناسب با شرایط نوین جهانی، مهم توصیف كرد.

دبیر شورای عالی امنیت ملی یادآور شد: كشورهایی كه به اسم مبارزه با تروریسم به اشغال افغانستان و ترویج مواد مخدر پرداخته اند اكنون نیز با ابزار تروریسم ادعای برقراری دموكراسی در سوریه را دارند.

شیوشانكار منون مشاور امنیت ملی نخست وزیر هند نیز با اشاره به اینكه جهان در آستانه تحول بنیادی در عرصه های اقتصادی، سیاسی و بین المللی است، نقش و جایگاه جمهوری اسلامی ایران در جنبش غیرمتعهدها را مهم ارزیابی و اعلام كرد هند در ادامه همكاری ها با جمهوری اسلامی ایران مصمم است.

وی تاكید كرد: نظام بین الملل واقعیت های جهانی را منعكس نمی كند و بالطبع نمی تواند تامین كننده منافع كشورها باشد؛ بنابراین باید با همكاری در قالب جنبش عدم تعهد در جهت تامین منافع اعضای جنبش حركت كنیم.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر