کد خبر: 3035 A

رئیس دوره ای آفریقا:

متاسفانه دنیای امروز ما بیمار است و باید مدیریت جهانی را دوباره بررسی کنیم تا تغییرات اساسی در مدیریت باعث ثبات یافتن صلح شود.

رئیس جمهور بنین و رئیس دوره ای آفریقا گفت: برای تغییر درمدیریت دنیا باید تغییرات اساسی صورت گیردتا صلح ثبات پیدا کند.

به گزارش ایلنا، رییس جمهور و رییس دوره ای آفریقا در بدو ورود خود به تهران به خبرنگاران گفت: خداوند بزرگ مدیریت این دنیا را به ما محول کرده و از ما خواسته به بهترین شکل آن را اداره کرده و دنیایی پر از صلح ثبات بسازیم.متاسفانه دنیای امروز ما بیمار است و باید مدیریت جهانی را دوباره بررسی کنیم تا تغییرات اساسی در مدیریت باعث ثبات یافتن صلح شود.

وی افزود:شعار امسال اجلاس بسیار خوب است و به مقامات ایرانی و مردم آن جهت برگزاری اجلاس تبریک می گویم و یادآور می شوم مردم ایران دوست ملت آفریقا هستند.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر