کد خبر: 50608 A

مهدی محمد نبی دبیرکل فدراسیون فوتبال نامه ای مهم به مهدی تاج سرپرست سازمان لیگ درباره بودجه عملیاتی باشگاهی لیگ برتری در فصل 92-93 نوشت.

باشگاه های لیگ برتری پیش بودجه و برنامه عملیاتی فصل آینده را به سازمان لیگ ارسال کنند.

به گزارش ایلنا، مهدی محمد نبی دبیرکل فدراسیون فوتبال نامه ای مهم به مهدی تاج سرپرست سازمان لیگ درباره بودجه عملیاتی باشگاهی لیگ برتری در فصل 92-93 نوشت.

دبیرکل فدراسیون فوتبال در این نامه نوشته است:

بر اساس مصوبه مورخ 29 بهمن 91 هیات رئیسه فدراسیون فوتبال، ترتیبی اتخاد كنید تا کلیه باشگاه های لیگ برتری موظف شوند پیش بودجه و برنامه عملیاتی فصل 92-93 را به تایید هیات مدیره باشگاه رسانده و سپس جهت تصویب به حوزه نظارت و برنامه ریزی سازمان لیگ برتر ارائه دهند تا اقدامات قانونی به عمل آید.

فوتبال
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر