کد خبر: 78228 A

جای خالی پژوهشکده فوتبال احساس می‌شد؛

دولت‌ها و سیاستمداران نباید در آن دخالت داشته باشند. وزیر ورزش نمی‌تواند مستقیما در آن دخالت کند. باید تعامل سازنده‌ای داشته باشند.

عضو هیات مدیره باشگاه استقلال گفت: طبق قانونی که مجلس در سال 73 تصویب کرد، از طریق دستگاه‌های ورزشی وقت مشخص شد فدراسیون فوتبال جزو نهادهای غیر دولتی است و این فدارسیون باید از قوانین داخلی تبعیت کند در اساسنامه فدارسیون فوبال آمده بالاترین مرجع تصمیم‌گیری در فوتبال به عهده خود فدراسیون است که 7 شرط دارد.

به گزارش ایلنا، امیدوار رضایی در حاشیه‌ مراسم افتتاح دفتر شورای عالی راهبردی فوتبال با اشاره به این شروط افزود: این قوانین اینگونه‌است. 1- محدوده خاص دارد و قوانین و مقررات حاکم بر آنها است. 2- باید منشور المپیک را رعایت کند. 3- شئونات اسلامی رعایت شود. 4- منافع ملی را در نظر بگیرد. 5- با وزارت ورزش هماهنگی داشته باشد. 6- قوانین و مقررات مربوطه را کاملا رعایت کند. 7- هماهنگی کاملی با کمیته ملی المپیک داشته باشد.

وی در ادامه افزود: مگر می‌شود در مجلس تصمیمی در مورد فوتبال گرفته شود و خود فدراسیون نباشد. باید چالش‌های این رشته پیگیری شود. دولت‌ها و سیاستمداران نباید در آن دخالت داشته باشند. وزیر ورزش نمی‌تواند مستقیما در آن دخالت کند. باید تعامل سازنده‌ای داشته باشند.

رضایی خاطرنشان کرد: اگر فدراسیون از دولت پول می‌خواهد باید رابطه‌ای حسنه با آن داشته باشند. همچنین جایگاهی مثل فدراسیون حتما به مرکز پژوهش نیاز دارد. اگر نظری بخواهند بدهند باید پژوهش شده باشد.اگر بخواهیم علمی کار کنیم باید جایگاهی مناسب فدراسیون را دو جانبه کنیم هم در داخل و هم در خارج. تحقیقات مناسبی برای فوتبال داشته باشیم.

وی افزود:اولین دانشکده تربیت بدنی سال 1317 تاسیس شده و از آن تاریخ تاکنون جای خالی یک دانشکده فوتبال یا پژوهشکده احساس می‌شد و مشکلات حق پخش فوتبال باید از صدا و سیما حل شود. در بودجه سال 92 مجلس هزار میلیارد تومان به صدا و سیما کمک کرده که باید حق پخش را به موقع پرداخت کند تا مشکلی نداشته باشیم. جایگاه صدا و سیما برای ورزش ما خیلی مفید است.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر