کد خبر: 82762 A

سرمربی ابومسلم بزودی مشخص می‌شود؛

تغییرات جدی و اساسی در ابومسلم در حال انجام است كه ممكن است فاضل به علت دور بودن از مشهد، در جریان آن نباشد.

مدیركل ورزش و جوانان خراسان رضوی گفت: گزینه های پیشنهادی كارگروه فوتبال استان در خصوص مدیر و سرمربی تیم ابومسلم تنها جنبه مشورتی دارد و با هماهنگی و درخواست مدیرعامل باشگاه مسلم رضوی اعلام می شود.

به گزارش ایلنا، سید علی اكبر هاشمی جواهری با بیان اینكه پیشنهاد تشكیل كارگروه فوتبال از ابتدا با هدف برون رفت فوتبال استان از وضعیت نابسامان خود و رسیدن به روزهای طلایی مطرح شد، افزود: با تلاش كارگروه كه تنها نقش نظارتی و مشورتی در امور تیم فوتبال ابومسلم داشته است، شاهد رسیدن به این مهم خواهیم بود.

وی با اشاره به آخرین جلسه كارگروه فوتبال استان درخصوص مسائل ابومسلم، اظهار داشت: با توجه به درخواست مدیرعامل باشگاه مسلم رضوی در خصوص اعلام نظر كارگروه درباره مسائل فنی تیم فوتبال ابومسلم، این كارگروه نظر كارشناسی خود را در مورد مدیر و سرمربی این تیم اعلام كرد.

مدیركل ورزش و جوانان خراسان رضوی ادامه داد: با توجه به اینكه كارگروه تنها برای كمك و اعلام نظر مشورتی تشكیل شده و جایگاه اجرایی ندارد بدیهی است كه تعیین قاسم زردكانلو به عنوان مدیر و عباس چمنیان به عنوان سرمربی تنها به عنوان پیشنهاد به مدیرعامل باشگاه مسلم رضوی اعلام شده است.

وی ادامه داد: طبق نظر كارگروه فوتبال استان از میان چندین گزینه بررسی شده حسین پیمانی‌زاد نیز برای ریاست هیات فوتبال استان پیشنهاد شده كه در صورت مشخص شدن سرمربی ابومسلم در این خصوص نیز طبق روال قانونی تصمیم‌گیری خواهد شد.

مدیركل ورزش و جوانان خراسان رضوی تلاش‌های انجام شده از سوی كارگروه فوتبال استان برای حل مشكلات تیم فوتبال ابومسلم را مثمرثمر دانست و به اظهارنظرهای نادرست اعلام شده اشاره كرد و افزود: تغییرات جدی و اساسی در ابومسلم در حال انجام است كه ممكن است فاضل به علت دور بودن از مشهد، در جریان آن نباشد.

هاشمی‌جواهری با اشاره به شبهات ایجاد شده در پی اعلام این مطلب از سوی رییس كارگروه فوتبال استان و برخی اظهارنظرهای نادرست، گفت: با هماهنگی‌های انجام شده برای جلوگیری از ایجاد هرگونه شائبه، اعلام نظر در خصوص مسائل تیم فوتبال ابومسلم تنها از طریق من و مدیرعامل باشگاه مسلم رضوی انجام خواهد شد.

وی با بیان اینكه وضعیت مالكیت 50 درصدی افراد موثر اقتصادی در باشگاه مسلم رضوی نیز به زودی با انجام جلساتی با شهرداری مشخص خواهد شد، افزود: در اولین فرصت، تكلیف مالكیت 30 درصدی پیشكسوتان و هواداران نیز با شكل گیری و انسجام بیشتر باشگاه تعیین خواهد شد.  20 درصد سهام مدیریتی نیز پس از تعیین تكلیف وضعیت مالكیت موثران اقتصادی و تشكیل هیات مدیره مشخص خواهد شد.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر