کد خبر: 74645 A

ازسوی کمیسیون استیناف؛

کمیسیون استیناف تخلفات دوپینگ رای خود را در خصوص اعاده دادرسی نسبت به رای کمیسیون قبلی که خود بازیکن شخصا مبادرت به تجویز و در اختیار گذاشتن ماده مذکور را کرده، صادر کرد.

کمیسیون استیناف آرای دوپینگ فدراسیون فوتبال درخصوص درخواست اعاده دادرسی حمید احمدی بازیکن تیم فوتسال شهید منصوری رای خود را اعلام کرد.

به گزارش ایلنا، کمیسیون استیناف تخلفات دوپینگ رای خود را در خصوص اعاده دادرسی نسبت به رای کمیسیون قبلی که خود بازیکن شخصا مبادرت به تجویز و در اختیار گذاشتن ماده مذکور را کرده، صادر کرد.

اعضای کمیسیون با توجه به اینکه اظهارات متقاضی اعاده دادرسی در تعارض با اظهارات وی در مراحل بدوی و استیناف است برای تخفیف مجازات یا تبرئه فرد متخلف راضی نشدند و به همین دلیل تقاضای اعاده دادرسی را غیر موجه تشخیص داده و با استناد به مواد 105 و 106 آیین نامه کنترل دوپینگ ضمن رد تقاضای نامبرده بر ابقا و استواری رای صادر شده تایید می کند.

همچنین با توجه به اینکه ابراهیم صادق دقیقی – پزشک تیم در مقام اقرار به تجویز استفاده از مواد ممنوعه برآمده‌اند و از جهتی اعضای کمیسیون استیناف اقدام انجام یافته حمید احمدی و دقیقی را در این مرحله برخلاف مراحل اولیه و استیناف با به کار بردن به روش‌های خاص در جهت انحراف اعضای کمیسیون و نهایتا ایجاد انجراف در مسیر رسیدگی به تخلف می‌داند و بر همین اساس رسیدگی به تخلف نامبردگان را به عنوان اعلام تخلف به کمیسیون بدوی ارجاع داده تا با رسیدگی و تحقیق درخصوص تخلف دقیقی و همچنین همکاری نامبردگان در جهت انحراف مسیر دادرسی به کمیسیون بدوی ارسال می‌شود.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر