کد خبر: 42907 A

روزهای 18 تا 20 بهمن‌؛

مسابقات كشتی آزاد قهرمانی نوجوانان كشور روزهای 18 تا 20 بهمن‌ماه در شهرستان مسجد سلیمان استان خوزستان برگزار خواهد شد.

مسابقات كشتی آزاد قهرمانی نوجوانان كشور روزهای 18 تا 20 بهمن‌ماه در شهرستان مسجد سلیمان استان خوزستان برگزار خواهد شد.

به گزارش ایلنا، شرایط برگزاری و برنامه این مسابقات به شرح زیر است:

1- اوزان و شرایط سنی مسابقات:

الف) مسابقات در اوزان 42، 46، 50، 54، 58، 63، 69، 76، 85 و 100 كیلوگرم بدون ارفاق وزن برگزار خواهد شد.

ب) كشتی‌گیران متولد 11/10/74 لغایت 10/10/76 مجاز به شركت در این مسابقات می‌باشند.

ج) كشتی‌گیران متولد 11/10/76 لغایت 10/10/77 (یكسال كوچكتر) با رضایت‌نامه محضری ولی و گواهی پزشكی می‌توانند در این مسابقات شركت نمایند. (كشتی‌گیرانی كه صغر سن گرفته باشند با تاریخ تولد اولیه می‌توانند در مسابقات شركت نمایند)

د) هر استان مجاز است با یك تیم كامل در این مسابقات شركت نماید.

هـ) استان میزبان با دو تیم A و B در این مسابقات حضور یافته و امتیازات آنان جداگانه محاسبه خواهد شد.

2- وزن‌كشی مسابقات:

الف) وزن‌كشی اوزان 42، 50، 58، 69 و 85 كیلوگرم از ساعت 18 تا 18:30 روز چهارشنبه 18/11/91 انجام و مسابقات آنان در تاریخ پنج‌شنبه 19/11/91 بر روی سه تشك برگزار خواهد شد.

ب) وزن‌كشی اوزان 46، 54، 63، 76 و 100 كیلوگرم از ساعت 15:30 تا 16 روز پنج‌شنبه 19/11/91 انجام و مسابقات آنان در تاریخ جمعه 20/11/91 بر روی سه تشك برگزار خواهد شد.

3- مدارك لازم:

كلیه كشتی‌گیران بایستی شناسنامه عكس‌دار، یك قطعه عكس 4×3 جدید، كارت بیمه معتبر، كارت ملی و گواهی تحصیلی خود را همراه داشته باشند. (این مدارك تا تاریخ قید شده بایستی از طریق ایمیل به فدراسیون ارسال گردد، كشتی‌گیرانیكه شناسنامه آنان عكس‌دار نباشد بایستی اصلی گواهینامه پنجم ابتدایی خود را ارائه نمایند.

4- امتیازات:

الف) به نفرات اول تا سوم این مسابقات حكم و مدال اهداء خواهد شد.

ب) به تیم‌های اول تا سوم این مسابقات كاپ قهرمانی اهداء خواهد شد.

ج) فنی‌ترین كشتی گیر برابر جدول مسابقات انتخاب و معرفی می‌شود.

د) مربی نمونه توسط كمیته اجرایی مسابقات انتخاب و معرفی خواهد شد.

هـ) كاپ اخلاق به بهترین تیم این مسابقات با نظر میزبان و كمیته‌ی اجرایی اهداء خواهد شد.

5- سایر موارد:

الف) كلیه استان‌ها بایستی نسبت به اعلام اسامی تیم‌های خود حداكثر تا تاریخ 10/11/91 به هیأت كشتی استان میزبان اقدام نمایند.

ب) هزینه‌های اسكان و تغذیه تیم‌ها برابر آمار اعلام شده از شام مورخه 18/11/91 لغایت صبحانه 21/11/91 برابر جدول بعهده هیأت كشتی استان خوزستان خواهد بود.

ج) كلیه سرپرستان موظفند اصل مدارك كشتی گیران استان مربوطه را جمع‌آوری و حداكثر تا ساعت 15 روز 18/11/91 به دبیرخانه مسابقات ارائه نمایند.

د) كلیه استان‌ها بایستی نسبت به ارسال اسامی (با ذكر اوزان) و مدارك تیم‌های خود (فتوكپی شناسنامه، فتوكپی كارت ملی، بیمه معتبر و یك قطعه عكس جدید) برابر بخشنامه شماره 5643/264 مورخه 19/5/89 حداكثر تا تاریخ 10/11/91 توسط ایمیل به فدراسیون كشتی اقدام نمایند.

کشتی آزاد قهرمانی نوجوانان کشور
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر