کد خبر: 82756 A

مدیرکل آمار و اطلاعات و GIS استانداری البرز:

این طرح با حدود 890 گاوداری در سطح استان از 28 خرداد الی 21 تیر اجرا می شود/در سال زراعی سال 90 در استان البرز، 10 هزار تن گوشت قرمز، 279 هزار تن شیر، 45 هزار تن گوشت مرغ، 30 هزار تن تخم مرغ و 0.34 صدم نیز عسل تولید شده است.

ایلنا: مدیرکل آمار و اطلاعات و GIS استانداری البرز در خصوص طرح سرشماری گاوداری های صنعتی در استان البرز گفت: سرشماری گاوداری های صنعتی برای اولین بار پس از تشکیل استان البرز با همکاری 13 آمارگیر و 3 کارشناس مسئول و با همت مرکز آمار ایران و استانداری انجام می شود.

به گزارش ایلنا در کرج یحیی رمضانی با بیان این مطلب در جلسه سرشماری از گاوداری های صنعتی در استان البرز گفت: این طرح با حدود 890 گاوداری در سطح استان از 28 خرداد الی 21 تیر اجرا می شود.

وی در خصوص ﺷﻨﺎﺳﺎیی ﻭﺍﺣﺪﻫﺎی ﻓﻌﺎﻝ ﻭ ﻏﻴﺮﻓﻌﺎﻝ گفت: ﺳﺮﺷـﻤﺎﺭی ﺑﺎ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻣﺴـﺘﻘﻴﻢ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﮔﺎﻭﺩﺍﺭی ﻫﺎی ﺍﺳـﺘﺎﻥ صورت می گیرد و ﺑﺮﺍی ﺗﻤﺎﻡ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎی ﻓﻌﺎﻝ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﺸﺎﻫﺪﺍﺕ ﻋﻴنی ﻭ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻭ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮ ﻭﺍﺣﺪ ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ ﺗﻜﻤﻴﻞ می شود.

وی گفت: ﺩﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩی، ﺍﺟﺘﻤﺎعی ﻭ ﻓﺮﻫﻨگی ﺟﻤﻬﻮﺭی ﺍﺳﻼمی ﺍﻳﺮﺍﻥ، ﻳکی ﺍﺯ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﻭ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋی ﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺍﻣﻮﺭ ﺩﺍم، ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻛﻤی ﻭ ﻛﻴﻔی ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺩﺍمی ﻛﺸﻮﺭ است ﻛﻪ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﻭ ﺍﺻﻮلی ﺍﺯ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻭ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﻭ ﺑﺎ ﺑﻪ ﻛﺎﺭﮔﻴﺮی ﺭﻭﺵ ﻫﺎی ﻧﻮﻳﻦ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﭘﺬﻳﺮ می شود.

این مسئول یادآور شد: ﺍﺯ ﺁﻥ ﺟﺎ ﻛﻪ ﺳﻬﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺍی ﺍﺯ ﺷﻴﺮ ﻭ ﮔﻮﺷﺖ ﻛﺸﻮﺭ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺎﻭﺩﺍﺭی ﻫﺎی ﺻﻨﻌتی ﺗﻮﻟﻴﺪ می شود ﻟﺬﺍ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﺤﻮﻩ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻭ ﺑﺎﺯﺩهی ﺍﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰی ﺑﺮﺍی ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ، ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺑﻬﺮﻩ ﻭﺭی ﻭ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺍﻳﻦ ﺑﺨﺶ، ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻣﺎﺭ ﻭ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﻬﻨﮕﺎﻡ ﺍﻣﺮی ﺍﺟﺘﻨﺎﺏ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﺍﺳﺖ.

مدیرکل آمار و اطلاعات و GIS استانداری البرز گفت: امروز تغذیه و اهمیت آن، یکی از معیارهای مهم در سطح تمدن و پیشرفت هر جامعه محسوب می شود زیرا هر چه افراد جامعه از تغذیه سالم برخوردار باشند سالم تر و قوی تر می شوند و پیشرفت اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی آن سریع تر خواهد بود.

وی نقش دامپروری در اقتصاد را در تغذیه، پوشاک، تجارت های خارجی، نیروی کار، ورزش و سوار کاری بر شمرد.

رمضانی گفت: در سال زراعی سال 90 در استان البرز، 10 هزار تن گوشت قرمز، 279 هزار تن شیر، 45 هزار تن گوشت مرغ، 30 هزار تن تخم مرغ و 0.34 صدم نیز عسل تولید شده است.

وی در ادامه در خصوص نقش دامپروری در اقتصاد کشور گفت: دامپروری در بخش كشاورزی ایران به واسطه برخی ویژگی ها دارای مرتبه با اهمیت تری در مقایسه با سایر زیر بخش های زراعت، باغبانی و... است. این بخش سهم مهمی در درآمد جمعیت فعال بخش كشاورزی دارد و پشتوانه اقتصادی سایر بخش ها نیز به شمار می رود.

مدیرکل آمار و اطلاعات و GIS استانداری البرز، همچنین این استان را یكی از تولیدكنندگان عمده شیر در كشور عنوان کرد که یكی از قطب های مستعد کشوری به شمار می رود كه باید شناخته شود.

وی در پایان خاطر نشان کرد: در این طرح تاکید بر دریافت اطلاعات دقیق گاوداری های صنعتی، میزان تولید، فروش و... مدنظر است که لازم است فرمانداران، بخشداران و نیروهای نظامی و انتظامی همکاری های لازم را از رده های اجرایی این طرح به عمل آورند.

مدیرکل آمار و اطلاعات و GIS استانداری البرز
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر