کد خبر: 12875 A

محمدرضا عمادی:

NGOها و اتحادیه‌هایی كه در دنیا فعالیت می كنند نمایندگان زیادی در پارلمان دارند و توان این را دارند كه در رأی گیری‌ها به حداقل هایی كه مد نظرشان است دسترسی پیدا كنند.

یك فعال كارگری اظهار داشت: تلاش های نمایندگان جامعه كارگری برای دست یابی به مطالبات كارگران در مجلس و دولت علی‌رغم تلاش های پیگیرشان باید تاثیرگذاری بیشتری داشته باشد.

محمد رضا عمادی در گفتگو با ایلنا گفت: اگر بخواهیم به صورت گسترده تر نگاه كنیم نسبت به درصد كارگرانی كه در جامعه وجود دارند حداقل باید پانزده تا بیست درصد از كرسی های مجلس  در اختیار نمایندگان كارگری باشد تا بتوانند به آن چیزی كه هدف است دست پیدا كنند وگرنه با تعداد نمایندگان موجود راه به جایی نخواهیم برد و دردی از كارگران و جامعه كارگری دوا نخواهد شد. از این رو كارگران نیازمند نمایندگانی پر قدرت در عرصه نمایندگی مجلس و همچنین نهادهای دولتی هستند.

عمادی گفت: تجربه نشان داده كه تعداد نمایندگان موجود در مقابل نمایندگان كارفرما راه به جایی نمیبرند و در رأی گیری ها و دسته بندی ها، یعنی زمانی كه تصمیمات نهایی گرفته می شود نمایندگان كارگری به علت كم تعداد بودن قادر به اثر گذاری بر تصمیمات مجلس و دیگر محافل سیاسی نیستند.

وی افزود: NGOها و اتحادیه‌هایی كه در دنیا فعالیت می كنند نمایندگان زیادی در پارلمان دارند و توان این را دارند كه در رأی گیری‌ها به حداقل هایی كه مد نظرشان است دسترسی پیدا كنند.

عمادی گفت: تعداد معدود نماینده های كارگری، تلاش های زیادی را در جهت احقاق حقوق كارگران انجام می دهند و حرف های منطقی آنها از بلند گوهای تبلیغاتی به گوش خیلی ها می رسد و ممكن است به مذاق خیلی ها هم خوش بیاید اما در عمل اثر بخش نیستند.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر