کد خبر: 12977 A

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در حکمی محمدرضا اتفاق کهنمویی را به سمت "رئیس مرکز برنامه‌ریزی و بودجه" این سازمان منصوب کرد

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در حکمی روسای جدید اداره کل منابع انسانی، مرکز مطالعات و پژوهش‌های سلامت اداری و مبارزه با فساد و مرکز برنامه ریزی و بودجه این سازمان را منصوب کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌السلام پورمحمدی در حکمی محمد صنایع را به سمت "مدیرکل منابع انسانی و تحول اداری" این سازمان منصوب کرد.

محمد صنایع پیش از این مدیرکل بودجه، تشکیلات و تحول اداری بود.

همچنین رئیس سازمان بازرسی کل کشور در حکمی محمدرضا اتفاق کهنمویی را به سمت "رئیس مرکز برنامه‌ریزی و بودجه" این سازمان منصوب کرد.

محمدرضا اتفاق کهنمویی پیش از این رئیس مرکز پژوهش و برنامه‌ریزی بود.

حمیدرضا ملک محمدی نیز در حکمی به سمت "رئیس مرکز مطالعات و پژوهش‌های سلامت اداری و مبارزه با فساد" این سازمان منصوب شد.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر