کد خبر: 16113 A

برای یک دوره دیگر؛

همچنین با رای اکثریت قریب به اتفاق شورای مرکزی، اسدالله بادامچیان به عنوان نایب رئیس شورای مرکزی انتخاب شد.

محمد‌نبی حبیبی برای یک دوره دیگر بعنوان دبیرکل حزب موتلفه اسلامی انتخاب شد.

به گزارش ایلنا، به نقل از روابط عمومی حزب موتلفه اسلامی، در پی رای اکثریت بیش از دوسوم آرای شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی، دبیرکلی حزب محمدنبی حبیبی برای یک دوره دیگر تمدید شد.

همچنین با رای اکثریت قریب به اتفاق شورای مرکزی، اسدالله بادامچیان به عنوان نایب رئیس شورای مرکزی انتخاب شد.

حزب موتلفه اسلامی محمد نبی حبیبی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر