کد خبر: 29584 A

هادی اعلمی در گفتگو با ایلنا مطرح کرد؛

این یک نوع سازوکار دموکراتیک است که در یک کشور یک حزب مشخص منادی صدای طبقه کارگر باشد و مسایل مبتلابه این طبقه را به گوش حکومت برساند.

یک کار‌شناس حوزه آمریکای لاتین در رابطه با نقش احزاب در کشورهای این حوزه، گفت: در این حوزه به لحاظ اینکه اسپانیا و پرتقال استعمارگران ابتدایی بودند، میراث دموکراسی از نوع اروپایی را به جا گذاشتند و احزاب در این کشور‌ها پرسابقه‌ترین کارکرد‌ها را دارد.


هادی اعلمی در گفتگو با ایلنا، اضافه کرد: در طول تاریخ از ابتدای استقلال این کشور‌ها، احزاب نقش همه جانبه و کارکرد کاملی داشته و دارند. کارکرد احزاب شامل نواقصی نیز است که از آن جمله حضور ۷۰ ساله حزب پی.‌ای. ار در مکزیک در مصدر قدرت است.


این کارشناس آمریکای لاتین با اشاره به شروع قرن بیستم و رشد احزاب سوسیالیستی و جمهوری خواه، عنوان کرد: این احزاب بعد‌ها به محافظه کاری، چپ گرایی و راست گرایی متمایل شدندو گروه‌هایی که به احزاب تن دادند توانستند نقش دموکراتیک خود را به خوبی ایفا کنند ولی گروه‌های خارج از احزاب به عملیات مسلحانه روی آوردند و ضد حکومت شدند.


اعلمی با ذکر اینکه یکی از قدرتمند‌ترین احزاب در این حوزه، احزاب کارگری است، گفت: در برزیل به علت ماهیت صنعتی و کارگری موجود این سندیکا‌ها و احزاب بسیار قدرتمند هستند و اگر فردی که به عنوان رییس جمهور انتخاب شده بخواهد دولت قوی داشته باشد ناگزیر به ائتلاف با این احزاب است.در آرژانتین، پرو، مکزیک و شیلی اتحادیه‌ها و سندیکاهای کارگری بسیار قدرتمند عمل می‌کنند.


این کار‌شناس حوزه آمریکای لاتین به کشورهایی که احزاب کارگری در آن‌ها فعال و قدرتمند هستند، اشاره و تصریح کرد: در این کشور‌ها مسایل مربوط به کارگران در شرایط بهتری پیگیری می‌شود و برای حکومت هم بهتر است با یک حزب مشخص کارگری مسایل این قشر را بررسی کند تا با موج اعتراضات کارگری مواجه شود.


وی ادامه داد: این یک نوع سازوکار دموکراتیک است که در یک کشور یک حزب مشخص منادی صدای طبقه کارگر باشد و مسایل مبتلابه این طبقه را به گوش حکومت برساند و قطعا حکومت محروم از این ساز و کار با مشکل مواجه خواهد بود.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر