کد خبر: 32091 A

سروری در گفت وگو با ایلنا:

سیاست جمعیت رهپویان در انتخابات ریاست جمهوری داشتن رئیس جمهور برنامه محور است/ با دولت وارد ائتلاف نمی‌شویم/جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی در مرحله تعیین مصداق انتخاب کاندیدای ریاست جمهوری است.

دبیر کل جمعبت رهپویان انقلاب اسلامی با بیان این مطلب که ورود دولت به عرصه‌های انتخاباتی ممنوع است و چنین چیزی امکان پذیر نیست گفت: جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی وارد هیچگونه ائتلافی با دولت نخواهد شد.

پرویز سروری دبیر کل جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی در رابطه با برنامه های این جبهه در انتخابات ریاست جمهوری گفت:برنامه دولت آینده در جبهه رهپویان انقلاب اسلامی تدوین شده و آماده است و مبتنی بر این برنامه سیاست جمعیت رهپویان یک رئیس جمهور برنامه محور است.

وی در ادامه افزود:تلاش جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی  این است که براساس برنامه با نامزدهایی که در دفتر سیاسی جمعیت مورد بررسی قرار می گیرد و با طیف ها و گروهای مختلف اصولگرا تا فضای آینده را براساس ائتلاف ها و حرکت کلی که قرار است در جامعه صورت بگیرد وارد مذاکره می شویم.

نماینده دور هفتم مجلس شورای اسلامی در ادامه در رابطه انتخاب کاندیداهای جمعیت رهپویان گفت:جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی  در مرحله تعیین مصداق انتخاب کاندیدای ریاست جمهوری است و در این راستا  اقدامات کلی صورت گرفته ولی به دلیل این که سیاست رهپویان عدم التهاب سیاسی در جامعه است، از اعلام افرادی که در لیست جمعیت قرار دارند خود داری می کند.

دبیرکل جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی در ادامه در رابطه با ائتلاف حداد عادل و قالیباف و ولایتی گفت: در فضای کنونی که احساس می شود تکثری در فضای عمومی اصولگرایان وجود دارد هر اقدامی که کمک به وحدت اصولگرایان بکند موفق موثر خواهد بود ولی باید ببنیم آینده این اقدامات به چه نتیجه ای منجر خواهد شد.

نماینده دور هفتم مجلس شورای اسلامی بیان کرد:جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی  از هر اقدامی که به کاهش تکثر و انسجام بین نیروهای اصولگرا قوت و قدرت دهد به نوعی بتواند آرایش سایسی اصولگرایان را در جامعه تقویت کند حمایت می‌کند.

دبیر کل جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی در رابطه با ائتلاف جمعیت با دولت نیز گفت: ورود دولت به عرصه های انتخاباتی ممنوع است و چنین چیزی امکان پذیر نیست به دلیل این که دولت مجری انتخابات است و نباید دخالت در تعیین نامزد یا فعالیت های انتخاباتی داشته باشد و در همین راستا قطعا جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی با دولت وارد هیچگونه ائتلافی نخواهد شد.

دبیر کل جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی نماینده دور هفتم مجلس شورای اسلامی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر