کد خبر: 40161 A

رئیسی در مراسم تحلیف کارآموزان قضایی:

اگر به دلایلی با عدم توجه به قانون و موازین فردی ناامنی در جامعه ایجاد شود آن که می تواند از جامعه رفع اضطراب کند قاضی است.

معاون اول قوه قضاییه گفت: تنها چیزی که می تواند دستگاه قضا را حفظ کند این است که این قوه در شناخت آرا و تقنین درون خود اضطرابی نداشته باشد.

به گزارش خبرنگار ایلنا حجت الاسلام رئیسی در مراسم تحلیف کارآموزان قضایی با اشاره به اینکه دستورات الهی که در دین وجود دارد برای این است که انسان بتواند در امنیت باشد گفت: شرط این ایمنی بخشی نیامیختن آن با ظلم است.

وی ادامه داد:در جامعه ای که اداره آن براساس آموزه های دینی باشد تصمیم سازی و تصمیم گیری از اضطراب و تشویش به دور است.

رئیسی افزود:‌ اگر به دلایلی با عدم توجه به قانون و موازین فردی ناامنی در جامعه ایجاد شود آن که می تواند از جامعه رفع اضطراب کند قاضی است.

وی با بیان این که قضات وظیفه شناس و متدین می توانند نوسانات اجتماعی را به آرامش و امنیت تبدیل کنند تصریح کرد: تقوای الهی می تواند حق خواهی و حق شناسی را به دنبال داشته باشد.

معاون اول قوه قضاییه گفت: تنها چیزی که می تواند دستگاه قضا را حفظ کند این است که این قوه در شناخت آرا و تقنین درون خود اضطرابی نداشته باشد.

رئیسی با اشاره به اینکه آرای قضایی زمانی می تواند جامعه را از اضطراب نجات دهد که منطبق بر شرع و قانون باشد اظهار داشت: کارآموزانی که می خواهند وارد عرصه قضا شوند نباید به آموخته های فعلی خود بسنده کنند چراکه همه ما باید به روز شویم و نیازمند آموختن هستیم چراکه تمام آموخته های شما در نهایت در یک رای نمایش داده می شود.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر