کد خبر: 54435 A

در اعتراض به کشتار شیعیان پاکستان و بحرین؛

آیا واقعا حرمت رییس جمهور امریکا و ملکه انگلیس با آن کسانی که تحت ستم حکام حلقه به گوش آنان دست و پا می‌زنند و از کمترین حقوق انسانی محرومند برابر است؟

ایلنا: آیت الله وحیدخراسانی با اعلام تعطیلی درس خویش در روز شنبه آینده در اعتراض به کشتار شیعیان پاکستان وبحرین و سکوت مجامع بین المللی گفت: با کشتار شیعیان در پاکستان و بحرین آبرویی برای سازمان ملل و طرفداران حقوق بشر در آمریکا و اروپا باقی نمانده است.

به گزارش ایلنا، این عالم دینی در درس تفسیر خود با اشاره به حادثه کشتار مردان و زنان و کودکان در پاکستان و بحرین از این اقدام خود به عنوان خدمتی ناچیز به عزیزانی که مظلومانه به جرم انتساب به اهل بیت پیامبر به شهادت رسیدند یاد و درس روز شنبه را تعطیل اعلام کرد.

وحیدخراسانی با اشاره به موادی از اعلامیه حقوق بشر تصریح کرد: بر طبق این اعلامیه همه انسان‌ها در حرمت و حقوق برابرند، چه رئیس جمهور امریکا و چه یک زن روستایی در پاکستان. آیا واقعا حرمت رییس جمهور امریکا و ملکه انگلیس با آن کسانی که تحت ستم حکام حلقه به گوش آنان دست و پا می‌زنند و از کمترین حقوق انسانی محرومند برابر است؟ آیا رواست که تمام ثروت یک کشور در اختیار یک خانواده باشد و عده‌ای سال‌ها بدون محاکمه در زندان‌های آن کشور از حقوق انسانی محروم باشند؟

وی با اشاره به ادعای منشور ملل متحد در مورد اینکه برای اولین بار چنین مطالبی به صورت قانون در آمده، افزود: امیر المومنین که تمام دارایی ممالک اسلامی در اختیارش بود، هنگام افطار به نان جو و نمک اکتفا می‌کرد. مقداری که از بیت‌المال به فرزندش، سبط اکبر پیامبر داد سه دینار بود و‌‌ همان مقدار را به یک حبشی سیاه پوست عطا کرد. این حقوق بشر است یا آنچه شما ادعا می‌کنید؟

وحیدخراسانی افزود: اولین مظلوم و رادمرد عالم بشریت پیراهنی را که برای خدمتگزار خود خرید گران‌تر از پیراهنی بود که برای خود خرید و هنگامی که آن خدمتگزار خواست که پیراهن بهتر را به حضرت بدهد فرمود: تو جوان هستی و بر من عمری گذشت مراعات حال تو اولی است. این است حقوق بشر یا آنچه در سازمان ملل جریان دارد؟ پایه گذار حقوق بشر، شما سازمان‌های بین المللی هستید که در مقابل کشتار کودکان و زنان سکوت کرده‌اید یا آن کسی که تا پیرمرد نصرانی را در حال گدایی دید فرمود: تا زمانی که جوان بود از او کار کشیدید و به پیری که رسید ر‌هایش کردید؟ و برایش از بیت المال حقوق تعیین کرد.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر