کد خبر: 67324 A

مستند یک تجربه شیرین مبتنی بر خاطرات اعضای ستادهای انتخاباتی دکتر جلیلی در مجلس هفتم در این همایش رونمایی شد.

در همایش حامیان سعید جلیلی در انتخابات ریاست جمهوری مستند « یک تجربه شیرین» رونمایی شد.

به گزارش ایلنا به نقل از ستاد مردمی حیات طیبه دعوت از سعید جلیلی در انتخابات، همایش بزرگ حامیان دکتر جلیلی در مسجد صنعتگران مشهر برگزار شد.

بنابراین گزارش مستند یک تجربه شیرین مبتنی بر خاطرات اعضای ستادهای انتخاباتی دکتر جلیلی در مجلس هفتم در این همایش رونمایی شد.

مستند «یک تجربه شیرین» با موضوع خاطرات فعالان ستاد مستقل انتخاباتی سعید جلیلی در انتخابات مجلس هفتم، تهیه شده است.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر